GESCHIEDENIS VAN DE PREHISTORISCHE MENS

Na de beschrijving van de ontdekking van de evolutie in de achttiende-negentiende eeuw, en de bevestiging ervan door de wetenschap in de twintigste eeuw, komen we nu toe aan een beschrijving van de (voorlopige) stand van zaken betreffende de vondsten van de verschillende soorten prehistorische mens, waarvan – helaas misschien of beter: gelukkig maar – nog enkel de laatste, de homo sapiens, op aarde rondloopt.

Inleiding:

We zouden voor de geschiedenis van de prehistorische mens te werk kunnen gaan volgens de chronologie van de vondsten van menselijke fossielen. En dan zouden we moeten beginnen bij de eerste vondst, de Neanderthaler, waarvan het eerste fossiel in 1856, drie jaar vóór het verschijnen van de Origin van Darwin, in Duitsland (in het
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.