Het Christendom: wezen en geschiedenis

h3. C.IV Het protestants-evangelisch paradigma van de Reformatie

h5. C.IV.2 Het consequent reformatorische protestantisme (vervolg)

Calvinistische ethiek en kapitalisme

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de godsdienstsocioloog Max Weber in die calvinistische ethiek één van de voornaamste psychologische voorwaarden heeft gezien voor de typisch moderne
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.