Europa versus Turkije

Op 17 december eerstkomend beslist Europa wanneer het begint met de gesprekken over het lidmaatschap van Turkije. Het belang daarvan kan niet worden onderschat. Het ‘neen’ van Frankrijk en Nederland werd voor een stuk ook toegeschreven aan de schrik van veel ‘christelijke’ Europeanen voor het ‘islamitische’ Turkije. De vraag is natuurlijk in hoever dat waar is. In ieder geval heeft Barroso al gezegd dat, als er gesprekken komen, deze een ‘open einde’ zullen hebben. Met andere woorden, het kan uitdraaien op een weigering. Volgens de auteur van dit artikel uit Eurozine zou dit min of meer een ramp zijn voor Turkije, want steun aan de verkeerde partijen daar. Maar inderdaad, het kan zijn dat voor bepaalde landen in Europa de religie, en niet de mensenrechten, een beslissende factor is voor de cohesie van Europa. De conservatieve krachten in Europa, uiteraard volop gesteund door het Vatikaan, zullen hemel en hel verzetten om Turkije buiten te houden. Het hoeft niet gezegd dat dit helemaal ingaat tegen de ontwikkeling van de moderne ideeën van vrijheid en democratie.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.