Bush en Iran

Volgens dit artikel speelt de buitenlandse politiek van Bush en zijn neoconservatieve bende volkomen in het voordeel van één van de aartsvijanden van de VS, nl. Iran. Merkwaardig. Wordt het niet de hoogste tijd dat de Europese Unie in een gezamenlijke buitenlandse politiek een eigen rol gaat spelen? En met een beetje meer inzicht en diplomatische kwaliteiten.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.