Neurologie en ethiek

Bespreking van een boek van een zekere Michael S. Gazzaniga over de bijdrage die de neurologie kan leveren in het bepalen en uitklaren van ethische vraagstukken, zoals het begin en einde van het leven, euthanasie enz. De bespreking alleen al is interessant omdat ze heel wat vragen aanraakt waarmee we bijna elke dag worden geconfronteerd in deze moderne tijd.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.