Protocollen van Sion

Mythen en complottheoriën doen het blijkbaar altijd maar beter bij de mensen, naarmate de invloed van de gevestigde kerken en geloven verdwijnt. De opgang van het creationisme in de VS en het nog altijd durende succes van de “Protocollen van de wijzen van Sion” zijn daar maar enkele voorbeelden van. Die protocollen zijn honderd jaar geleden in het virulent antisemitische, tsaristische Rusland geschreven, later op overtuigende wijze als vervalsingen geduid, maar zijn blijkbaar niet dood te krijgen. Het is wel jammer dat het antisemitisme, dat in de loop van die honderd jaar (met Hitler als hoogtepunt) die protocollen als zijn bijbel aanvaardde, tot vandaag nog oorzaak is van veel miserie en verwarring en ongetwijfeld een voedingsbodem voor het “terrorisme”.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.