Apen en Mensen

Zijn we echt zo verschillend van apen? Vroeger dacht men van wel, nu blijkt dat we veel meer gemeen hebben met de bonobo’s, de chimpanzees en tutti quanti. De studie van de primaten kan ons heel wat leren bv. over oorlog en vrede. In een eerste stadium werden we nogal eens vergeleken met de agressieve chimpansees, die we als mensen in agressiviteit en wreedheid nog zelfs zouden overtreffen. Maar recentere studie van de apen in het wild heeft ons geleerd dat die agressiviteit niet onvermijdelijk is maar afhankelijk van de omgeving en omstandigheden, en dat er apen zijn, zoals de bonobo’s of woudchimpanzees, die hoegenaamd niet agressief zijn. En nog beter: dat apensoorten, die als heel agressief te boek stonden, die agressiviteit kunnen intomen als de omstandigheden gunstig zijn.
Dit artikel van Robert Sapolsky verschijnt merkwaardig genoeg op de site van “Foreign Affairs”, een nogal conservatieve denktank in de VS, waarmee ik te maken kreeg in de tijd van de rakettenkwestie (de jaren tachtig van vorige eeuw). Kunnen we Bush en co. niet eens uitnodigen naar Plankendaal, om de bonobo’s daar bezig te zien? Wie weet…
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.