Jean Baudrillard over Europa

Een niet zo gemakkelijk te lezen, maar interessante beschouwing van de Franse filosoof Jean Baudrillard over de betekenis van het neen, dat de meerderheid van de Fransen hebben uitgesproken over Europa. Als het van de filosoof afhangt, dan moeten we ons niet veel illusies meer maken over de ‘democratie’ en de aspiraties van ‘het volk’. Een nogal pessimistische visie, niet enkel op onze moderne samenleving maar ook op de mens tout court, een visie die ik persoonlijk niet helemaal deel. Natuurlijk heeft de idee van de ‘vooruitgang’ van de negentiende eeuw in de twintigste eeuw een ferme knauw gekregen, natuurlijk heeft het consumptiegedrag van de huidige mens hem voor een groot stuk vervreemd van de echte werkelijkheid, natuurlijk is er nog steeds de kloof tussen de politieke leiders en het ‘volk’. Maar kijk toch ook om je heen: er is nog veel edelmoedigheid, veel mensen zoeken nog naar een zinvolle invulling van hun bestaan en vinden die ook geheel of gedeeltelijk. Veel mensen zijn nog met politiek (in de ruimste zin van het woord) bezig en hebben gelukkig bezwaar tegen het soort politiek en het soort inspraak dat hen wordt opgedrongen.
Met dank aan Marcel, die me attent maakte op dit artikel!
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

One Response to “Jean Baudrillard over Europa”

  1. Marcel Van Lysebetten Says:

    Maar natùùrlijk André, er zijn veel mensen die…..,

    Maar waarom begint het VRT-journaal dan uitgerekend deze dagen steevast met als ‘hoofdpunt’ het aantal betalingen (‘la faculté de jouissance d’un être humain normal’?) die via Banksys werden verricht?
    “Ce à quoi nous succombons (…) , c’est à la profusion.”
    Zalig kerstfeest!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.