Archive for december, 2005

ALGEMENE GESCHIEDENIS 3. De Oudheid: inleiding (4)

Datering

Nog zoMozart ontmaskerd

Naar aanleiding van de zoveelste viering van Mozart (die in 2006 250 jaar geleden geboren werd), een ontluisterende commentaar op die componist en zijn muziek door Norman Lebrecht. Ik kan me inderdaad voorstellen dat de commercialisering van de muziek vandaag de dag alles kapot kan maken, zelfs de meest getalenteerde componist. Toch blijf ik sommige stukken van Amadeus hemelse muziek vinden!


By andre in Actualiteit  .::. (Add your comment)

Europa en Turkije

Staren sommigen zich blind op het verleden van Europa en zijn ze daarom gekant tegen de toetreding van Turkije tot de EU? Volgens Nilufer Göle, professor van sociologie in Parijs, is dat inderdaad het geval. En ze zet mooi op een rijtje welke problemen die toetreding nu nog in de weg staan. Hetzelfde artikel, maar dan in het Duits.


By andre in Actualiteit  .::. (Add your comment)

Mario Vargas Llhosa en Saint Sulpice in Parijs

Misschien doet de naam van Saint Sulpice, de kerk in Parijs, een belletje rinkelen bij al de lezers van de Da Vinci-code van Dan Brown. En misschien zijn er onder hen wel mensen, die denken dat die Dan Brown zich op werkelijke feiten heeft gebaseerd voor zijn roman. Helaas, ook de romanschrijver Vargas Lhosa moet hen teleurstellen. Ondertussen is wat hij over de Saint Sulpice te zeggen heeft, vooral dan over het schilderij van Delacroix: het gevecht van Jakob met de engel, interessant genoeg om te lezen! En het is deze keer geen fictie!


By andre in Actualiteit  .::. (Add your comment)

ALGEMENE GESCHIEDENIS 3. De Oudheid: inleiding (3)

Het schrift

Het nalaten van op schrift gestelde teksten, eerst op steen en kleitabletten, later op papyrus en perkament, is beslissend geweest voor de mogelijkheid de geschiedenis van de betreffende volkeren te reconstrueren. Twee elementen hebben het de historici daarbij niet gemakkelijk gemaakt:

 • de techniek van het schrijven: pas 2000 jaar na de uitvinding van het schrift hebben de Feniciërs het alfabet uitgevonden. Daarvóór behielp men zich met afbeeldingen en metaforische tekens. Het hiëroglyfenschrift bij de Egyptenaren, het spijkerschrift eerst bij de Sumeriërs en later bij een hele boel andere volkeren. De ontcijfering van die schriften in de laatste tweehonderd jaar is een geschiedenis op zich, maar was de sleutel tot de geschiedenis van de volkeren uit de vroegste oudheid. Dank zij die ontcijfering van de ontelbaar vele kleitabletten, die men in Mesopotamië vond, is men veel beter op de hoogte van het leven van die boeren daar in laten we zeggen 1000 v.C. dan van het leven van de boeren bij ons in de Middeleeuwen.
 • de taal: vooral via meertalige opschriften heeft men een aantal teksten en schriften kunnen ontcijferen en lezen. Het bekendste voorbeeld is dat van het Egyptische hiëroglyfenschrift, dat door Champollion in 1822 dank zij de steen van Rosette (een drietalig opschrift) is ontcijferd. Het spijkerschrift is pas in 1860 ontcijferd. Maar de teksten, die de Sumeriërs, de Akkadiërs, Elamieten, Hettieten, Oud-Perzen en andere volkeren in spijkerschrift opschreven, konden daarom nog niet worden gelezen. Sommige talen verstond men gewoon niet. Eén van de vele problemen ivm het verstaan van een taal is dat het spijkerschrift, dat oorspronkelijk door de Sumeriërs voor hun eigen taal werd uitgedacht, later als schrift diende voor talen van een totaal andere oorsprong zoals het Semitisch of het Indo-Europees (bij de Perzen). Ongeveer zoals men onze schrifttekens zou gebruiken om Grieks of Arabisch of Russisch te schrijven


 • ALGEMENE GESCHIEDENIS 3. De oudheid: inleiding (2)

  De culturen

  Het tweestromenland, tussen Tigris en Eufraat, ofte Mesopotamië kent reeds vanaf het zesde millennium vóór C. dergelijke  Lessen uit Amerika

  Kunnen de Verenigde Staten ons iets leren over de wijze waarop zij omgaan met immigratie? De Engelse journalist Geoffrey Wheatcroft meent van wel: en volgens mij terecht!


  By andre in Actualiteit  .::. (Add your comment)

  ALGEMENE GESCHIEDENIS 3. De Oudheid: Inleiding (1)

  {De Oudheid omvat de periode van het ontstaan van het schrift (dwz ongeveer 3100 v.C.) tot het einde van het West-Romeinse Keizerrijk (472 na C.), dus zo’n 3500 jaar}

  Inleiding:

  De neolithische revolutie.

  Zoals reeds gezegd, begint de eigenlijke  ALGEMENE GESCHIEDENIS 2. De prehistorie (3)

  Besluit

  De mens op aarde heeft al een hele  Klimaatconferentie

  Ter elfder ure heeft de klimaatconferentie van Montréal een akkoord bereikt: er wordt verder gepraat over wat er na 2012 moet gebeuren. Het is niet onbelangrijk dat dit akkoord is bereikt, maar het is belange niet voldoende. Dat beweren althans de auteurs van dit artikel. Er zal inderdaad meer moeten gebeuren dan diplomatiek gepraat en internationale conferenties.


  By andre in Ecologie  .::. (Add your comment)

  ALGEMENE GESCHIEDENIS 2. De prehistorie (2)

  Ondanks de talrijke vondsten van prehistorische resten die in vorige eeuw werden gedaan en ondanks de inspanningen van ontelbare paleoanthropologen, blijft veel onzeker over de geschiedenis van de  De oorsprong van het kapitalisme

  Velen hebben wellicht al gehoord van de socioloog Max Weber (begin 20e eeuw) en zijn bekendste boek: De protestantse ethiek en de geest van het kapitalisme. Daarin betoogt hij dat de opkomst van het kapitalisme te danken is aan het Calvinisme en zijn kijk op geloof en rijkdom. Maar misschien is die stelling onjuist en is niet het Calvinisme de bron van het kapitalisme, maar het christendom tout court. Als resultaat van een combinatie van de christelijke ethiek, die op de toekomst was gericht, en de Griekse filosofie, die de rede vooropzette als belangrijkste motor van de vooruitgang van de mens. Dat is althans de stelling van Rodney Stark, universiteitsprofessor in de VS, die betoogt dat de beoefening van de wetenschap, gebaseerd op de rede, en het begin van het kapitalisme al dateert vanin de volle middeleeuwen, lang voor het Calvinisme.


  By andre in Actualiteit  .::. (Add your comment)


  You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.