Bombardement van Hamburg

Het bombardement van Dresden in 1945, met de vuurstorm die werd ontketend, is in de ogen van veel mensen achteraf veroordeeld als nodeloze daad van wreedheid jegens ‘onschuldige’ burgers, op een ogenblik dat het derde rijk zo goed als verslagen was. In 1943, bij het eerste van dergelijke bombardementen op de stad Hamburg, was Duitsland weliswaar nog niet verslagen. Toch oordeelt de filosoof Jonathan Yardley dat het op dergelijke wijze bombarderen en doden van ‘onschuldige’ burgers moreel ontoelaatbaar was en is. De Amerikanen, die twee atoombommen gooiden op Japan, en achteraf nog zware bombardementen uitvoerden o.m. op Irak, zouden best even luisteren naar de argumenten van Yardley.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.