ALGEMENE GESCHIEDENIS 5. De Nieuwe Tijd (I, 6)

2. De Renaissance in Italië

Die maatschappelijke ontwikkeling als gevolg van handel, industrie en bankwezen, van een vroeg-kapitalisme dus, doet zich het eerst voor in het noorden van Italië. Daar verloren de traditionele leiders van het maatschappelijke en intellectuele leven hun gezag veel eerder dan in de rest van Europa, vooral als gevolg van de snelle ontwikkeling van het stadsleven daar en het ontbreken van een centraal gezag. De adel in die steden ging zich moeien met de twisten tussen burgers en met de handel, en zo vervaagde de scheidingslijn tussen edelman en burger. Er ontstond daar een gelijkheid van zeden en belangen, ongeacht de geboorte. De oorlog en krijgskunst kwamen daar ook in handen van
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.