Links in Latijns Amerika

Het verhaal van twee linkse ‘strekkingen’ in de landen van Latijns Amerika. Nogal uitvoerig maar interessant voor al wie de situatie in Latijns Amerika en de ontwikkeling van links daar een beetje volgt. Uiteraard is dit een artikel van iemand, die ooit behoorde tot het establishment (als minister van Buitenlandse Zaken van Mexico) en nu professor is in de VS.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.