De Islam in Europa

Even terzijde, als verre voorloper van de geschiedenis van de hedendaagse islam, dit lang maar boeiend artikel van een specialist, Martin Walker, over de islam in het huidige Europa. Het is dringend nodig de totaal overtrokken en onjuiste uitlatingen van de neoconservatieven in de VS en hun aanhangers hier in Europa over de invasie en overrompeling van Europa door ‘dé islam’ te doorprikken en te corrigeren. Of willen we met Bush en zijn fameuze oorlog tegen het terrorisme in Europa oproepen wat zijn politiek in het Midden-Oosten en in de hele wereld teweegbrengt: oorlog en geweld, fanatisme en nog meer ‘terrorisme’. Met bruut militair geweld complexe problemen oplossen, je ziet nu nogmaals (na Afghanistan en Irak) in Libanon waar dat toe leidt.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.