Het Militair-Industrieel Complex

Onlangs, bij een lezing over de geschiedenis van de wereld, constateerde ik tot mijn grote ontsteltenis dat geen van de toehoorders al had gehoord van “het militair-industrieel complex”. Deze term werd door president Eisenhower (VS) bij zijn afscheid in 1961 gelanceerd: hij waarschuwde de wereld uitdrukkelijk tegen het acute gevaar dat het samengaan van militaire macht en industrie voor een land en voor de wereld kan betekenen. Sindsdien heeft dat militair-industrieel complex een macht gekregen, die Eisenhower wellicht voortdurend in zijn graf doet omkeren. Als je het niet gelooft, lees dan het artikel van Chalmers Johnson op Tomdispatch. Het is erger dan Eisenhower ook maar in zijn ergste nachtmerries kon dromen. Zeg later niet dat je het niet wist.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.