Neoliberalisme

George Monbiot beweert in The Guardian dat de meeste problemen waarmee we vandaag de dag worstelen, op de eerste plaats dan de onbeschrijfelijke onrechtvaardigheid van een wereld verdeeld in enkele rijken en talloze armen, te wijten zijn aan het neoliberalisme dat na de oorlog door enkele economen (waaronder Hayek en Friedman) werd uit gedokterd. De rol van de staat werd tot een minimum herleid en de fabelachtige winsten, die de markt maakte, vloeiden in de zakken van de happy few. Hm, er is wat voor te zeggen. Misschien moeten we met zijn allen weer wakker worden uit die boze droom…
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.