De oorlogen van Stalin

Op de zwarte lijst van de twintigste eeuw prijkt na Hitler ongetwijfeld Stalin als de tweede grootste verpersoonlijking van het kwaad.
Toch blijken sommigen nog altijd diezelfde Stalin te portretteren als één van de grootste staatsmannen van die eeuw. Hij heeft de grootste bijdrage geleverd aan de nederlaag van het nazisme in Duitsland, hij heeft alles gedaan om de koude oorlog nadien te vermijden, zijn politiek stond in het teken van het streven naar vrede en samenwerking tussen de naties. En dit ondanks zijn meedogenloos vermoorden van duizenden en duizenden tegenstanders en het genadeloos onderdrukken van de vrijheid en soevereiniteit van veel naties en volkeren.

Deze portrettering heeft een naam: revisionisme van het ergste soort. Maar dat zoiets mogelijk is in de VS is zonder meer verheugend. Alleen moeten we er ons niet laten aan vangen. Lees daarom de kritiek van professor Andrew J. Bacevich van de universiteit van Boston op het boek van zijn collega Geoffrey Roberts.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.