Eco-slavernij

Sinds Gore zijn kruistocht begon tegen de factoren, die voor een ongeziene opwarming van de aarde hebben gezorgd – op de eerste plaats de uitstoot van CO2 – , is het in bepaalde kringen in om aan compensatie te doen voor milieu-onvriendelijke activiteiten. Meest bekend zijn de vliegtuigreizen, oorzaak van heel veel uitstoot van CO2.
Neem gerust het vliegtuig, maar betaal wat meer om die uitstoot te compenseren, zegt Climate Care, een milieu-organisatie in Groot-Brittannië. Wij zorgen er dan voor dat in India arme mensen water kunnen (blijven) oppompen door te peddelen in plaats van over te schakelen op door diesel aangedreven motoren. In de Middeleeuwen konden de rijken hun hemel afkopen (meestal gebeurde dat op hun sterfbed na een turbulent leven) door aflaten te kopen. Nu kunnen diezelfde rijken hun gewetensrust afkopen door anderen tot blijvende slavenarbeid te veroordelen.
Het hoeft niet gezegd dat dergelijke praktijken op weinig begrip kunnen rekenen bij Brendon O’neill.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.