De vuile oorlog in het Oosten (1941-1945)

De Britse historicus Norman Davis, die bekend werd door zijn geschiedenis van Polen, beschrijft in zijn laatste boek: “No simple victory” de oorlog tussen Nazi-Duitland en de Sovjet-Unie. En zoals je blijkbaar van hem kunt verwachten, is het niet het verhaal van de strijd tussen goed en kwaad, maar het relaas van een gruwelijke oorlog tussen twee machtsblokken die, getekend door een niets ontziende ideologie, in wreedheid en meedogenloosheid voor elkaar niet moesten onderdoen. Een beetje schokkend voor wie gewoon is in de oorlogvoerende Sovjet-Unie de bondgenoot te zien in de ‘goede’ oorlog van Groot-Brittannië en Amerika tegen het perverse nazisme. Wereldoorlog II was ongetwijfeld vooral een oorlog tussen Duitsland en de Sovjet-Unie, maar tussen nazisme en communisme was volgens Davies moreel gezien in de wijze waarop zij de oorlog voerden weinig of geen verschil.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.