Energie: welke alternatieven?

Stilaan komt er een consensus tussen de klimaatwetenschappers over de dreigende opwarming van de aarde en de oorzaken daarvan: in april heeft het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change, een groep van experten) dat in een rapport nog eens bevestigd. Zelfs het zwart schaap van de klimatologen, Bjorn Lomborg, begint die opwarming au sérieux te nemen, getuige zijn laatste boek: “Cool It: The Skeptical Environmentalist’s Guide to Global Warming”. Maar hij blijft bij zijn twijfels over de strategie van het verminderen van uitstoot van koolstof als oplossing, en wel om economische redenen. De auteur van dit artikel heeft daar zo zijn bedenkingen bij. Als je het mij vraagt terecht.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.