Neandertalers: Feminisme in de steentijd

Zo’n 30.000 jaar geleden stierf het soort mens uit, dat het dichtst stond bij ons: de Neandertaler. Veel is al gegist over de reden daarvoor. En niet weinigen hebben geopperd dat ze aan de concurrentie met onze voorouder, de homo sapiens, zijn ten onder gegaan. Maar dat hoeft niet zo te zijn: misschien waren er andere, meer plausibele redenen. Recent hebben paleoantropologen een nieuwe gevonden: het feit dat ook vrouwen meededen aan de jacht zou fataal zijn geweest voor de soort. Je moet het maar uitvinden.
Ondertussen blijkt wel dat niet alle opvattingen over de neanderthaler op fantasie berusten. Dat ze bv. beschikten over taal, blijkt wel uit onderzoekingen op gevonden fossielen. Al zal dat wellicht ook niet honderd procent zeker zijn. Maar dat is weten-schap nu eenmaal: in tegenstelling tot geloof kan wat de wetenschap heeft ontdekt telkens weer worden bijgestuurd of gecorrigeerd door nieuwe ontdekkingen. Heerlijk toch!
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.