Liberaal creationisme

“Amicus Plato, magis amica veritas” (Aristoteles): ik hou van Plato maar nog meer van de waarheid.

Het artikel waarnaar ik hier verwijs is geschreven door een zekere William Saletan, die zichzelf een ‘liberale republikein’ noemt en als zodanig bekend raakte door zijn protest tegen de herverkiezing van Bush als president.
De titel vraagt enige verklaring: ‘liberaal’ betekent bij ons zo ongeveer ‘links’. Het creationisme is een theorie die de bijbelse verklaring over het ontstaan van de mens verdedigt tegenover de bevindingen van de moderne wetenschap (de evolutietheorie). Zoals de creationisten menen dat hun theorie meer recht doet aan de menselijke waarden van gelijkheid, solidariteit enz., zo verdedigen volgens Saletan de ‘liberalen’ vandaag hun theorie over rasgelijkheid tegen de aanvallen van mensen als James Watson, de fameuze bioloog (die mede het DNA ‘ontdekte’). Die James Watson heeft onlangs ophef gemaakt door te beweren dat het IQ van zwarte mensen lager is dan dat van blanken, m.a.w. dat het IQ ook iets met de genen zou te maken hebben (en niet enkel met cultuur of opvoeding enz.)
Volgens Saletan is de reactie daarop van veel wetenschappers en van mensen zoals u en ik ingegeven door een taboe: wie zegt wat Watson beweert is een racist en dus zeg je dat niet. Terwijl het volgens Saletan althans gewoon de waarheid is. Alleen moet je ze goed begrijpen. Ik laat het aan de lezer over te oordelen over zijn argumenten en op zoek te blijven gaan naar de ‘waarheid’.
Een reactie op dit artikel en op het probleem in het algemeen: artikel over het Flynn-effect: de Nieuw-Zeelander Flynn beweert dat de IQ niet zozeer de kwaliteit meet van het verstand van iemand maar van de omgeving waarin hij leeft.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.