Evolutie en tektoniek

Niet enkel de natuurlijke selectie ligt aan de oorsprong van het ontstaan van de mens, beweren beide auteurs, maar evenzeer de fysieke, geomorfische omgeving en het klimaat, waarin die wezens, die later mens werden, zich ontwikkelden. De grote Oost-Afrikaanse slenk, een uniek geologisch fenomeen, zou daarbij een beslissende rol hebben gespeeld.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.