Geschiedenis van Amerika III-1

Protest en verdediging van de inheemsen

In het hoogst katholieke en onverdraagzame Spanje van de zestiende eeuw is het protest tegen de dikwijls onmenselijke behandeling van de inheemsen door de Spanjaarden toch mogelijk geweest. Dat blijkt al in 1511, wanneer de dominikaan Antonio de Montesinos op Kerstmis in aanwezigheid van alle machtige encomenderos van Hispaniola een vlammende speech afsteekt tegen hun onmenselijke praktijken. Eén van de toehoorders was Bartholomé de las Casas, toen encomendero in Santo Domingo, en later als bisschop fervente verdediger van de Indianen.
Het is dus onterecht te stellen dat pas in de achttiende en negentiende eeuw het
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.