Geschiedenis over geschiedenis

Ik had, eerlijk gezegd, nog nooit gehoord van John Burrow, historicus in Oxford, maar het boek dat nu van hem is verschenen, “A History of Histories” is ongetwijfeld de moeite waard. De recensent overloopt zijn boek en de ideeën over geschiedenis die er aan ten grondslag liggen. En als amateur historicus (ik heb nu eenmaal geen diploma geschiedenis) kan ik me er helemaal in terugvinden. Te meer dat hij o.m. verwijst naar E.P. Thompson en zijn “The making of the English Working Class” uit 1963. Ik heb het geluk gehad die Thompson in de jaren tachtig te ontmoeten en te leren kennen als een uiterst vriendelijke man, die hoogst begaan was met vraagstukken van vrede en oorlog.
John Borrow doorloopt in zijn boek de hele geschiedenis van de geschiedenis, van de eerste echte historici (in de moderne zin van het woord), de Grieken Herodotos en Thycidides, tot de annalisten in de twintigste eeuw. Hij is specialist in de geschiedschrijving van de achttiende en negentiende eeuw, zowel Engelse als Franse historici.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.