Vogelbekdier

In de pers kon je deze dagen een bijdrage lezen over het merkwaardige dier dat ‘vogelbekdier’ genoemd wordt, en trekken vertoont van zowel een vogel als een zoogdier en een serpent, een soort mengelmoes dus van door de mens goed onderscheiden en gedefinieerde kenmerken van dieren. Een overblijfsel dus van een tijd dat alles nog een beetje ongedefinieerd was, zegt men.
In het bedoelde artikel weerlegt de schrijver deze interpretatie. Hij beweert dat het vogelbekdier gewoon een zoogdier is, dat bepaalde kenmerken heeft bewaard van voorgangers en andere in de loop der tijden heeft verworven (zoals venijn, maar dan van een andere soort dan het venijn van slangen). Als voorbeeld van hoe wetenschap, die de evolutie tot onderwerp heeft, te werk kan gaan en wat het vogelbekdier met ons te maken kan hebben, is dit artikel wel heel interessant!
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.