Jezus van Nazaret (6)

En zo komen we tot de kern van de kwestie: Wat maakt Jezus zo bijzonder?

Voor het gemak, eerst een negatief antwoord: wat hem zo bijzonder maakt, is m.i. niet één of andere theorie of theologische opvatting over hem of over wat hij gezegd heeft.
Niet die opvattingen over hem welke al in de vroegste teksten, de evangelies, de handelingen der apostelen en de brieven van Paulus woordelijk of tussen de lijnen te lezen staan. En nog veel minder die welke op de eerste concilies (derde tot vijfde eeuw na Chr.) moeizaam zijn gevormd en geformuleerd, met alle gevolgen vandien voor de toekomst van de christelijke kerken.

Het denken van nu en de inzichten, die daaruit voortvloeien over het mens-zijn, zijn door het opkomen van het wetenschappelijk denken in en na de verlichting zo veranderd dat die opvattingen over de persoon en betekenis van Jezus, voor de moderne mens al zijn relevantie hebben verloren, ja zelfs totaal onverstaanbaar zijn geworden. Wat in de mond van Jezus is gelegd door die eerste kerk, wat over hem is geformuleerd als
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.