Pius XII en Benedictus XVI

Zoals je al wel weet, heeft onlangs de huidige paus drie mensen tot dienaren van God verklaard, voorstadium voor de zalig- en heiligverklaring: Pius XII, Johannes-Paulus II en Jerzy Popieluszko, een Poolse priester die in 1984 door de geheime politie werd vermoord.
Vooral de geste van de paus naar zijn voorganger Pius XII roept veel weerstand op. In ons land heeft Dirk Verhofstadt protest laten horen. In dit artikel reageert Philippe Bilger, algemeen advokaat bij het beroepshof in Parijs. Een reactie, die m.i. recht doet aan het voor en tegen van een dergelijke stap van de paus, maar tot het besluit komt dat Benedictus XVI het beter niet had gedaan.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.