Een ongelijke wereld (14)

Geletterdheid

Naast immuniteit voor de meeste ziekten heeft de voedselproductie ook bijgedragen tot de ontwikkeling van het schrift. Het schrift heeft de overdracht van kennis over verre landen en vervlogen tijden veel nauwkeuriger , in veel grotere omvang en meer gedetailleerd mogelijk gemaakt.

Het schrift is onafhankelijk ontstaan in Soemerië (rond 3000 v. Chr.), in Midden-Amerika (voor 600 v. Chr), en wellicht ook in China en in Egypte. De andere schriftsystemen zijn op zeker moment ontworpen, geïnspireerd op het Soemerische of vroeg Midden-Amerikaans schrift; ofwel nam men schrifttekens over ofwel de idee van schrift.

Heel lang is het schrift beperkt gebleven tot een soort steno: namen, getallen, maten, woorden voor getelde voorwerpen, en een paar bijvoeglijke naamwoorden. En eveneens beperkt tot een kleine klasse van professionele schrijvers, die dank zij de ontwikkeling van de gemeenschappen vrijgesteld konden worden van de voedselproductie. De voornaamste functie van het schrift in het verleden was volgens Claude Lévi-Strauss het ‘vergemakkelijken van de onderdrukking van anderen’.

Het schrift is dus onafhankelijk ontwikkeld in de gebieden waar ook de voedselproductie ontstond. Het verspreidde zich via handel, veroveringen en religie naar andere gemeenschappen met overeenkomstige economie en politieke organisatie.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.