Archive for maart, 2009

De Joodse lobby in de VS

Het is hier al meerdere keren aan bod gekomen: de buitenlandse politiek van de VS werd tot nog toe (dwz tot Obama president werd) sterk beïnvloed door de rechtse lobby van Joodse conservatieven. Vandaar dat de VS bv. in de VN steeds weer zijn veto gebruikte of tegenstemde, wanneer het er op aankwam de politiek van Israël tegenover de Palestijnen te veroordelen en de zoveelste resolutie tegen Israël te stemmen. Na de verwoestende aanval op Gaza zijn die lobbyisten uiteraard zenuwachtig geworden, want de verandering die Obama voorstaat zou wel eens tegen Israël kunnen gaan spelen. Obama staat volgens hen te veel open voor de standpunten van de Palestijnen, ook al heeft hij in een toespraak tot de AIPAC, de club die Israël door dik en dun steunt, zijn trouw uitgesproken aan de Israëlpolitiek van de VS.
Het voorlopig laatste slachtoffer van de Joodse lobby (die volgens henzelf niet eens zou bestaan) is de wraking van Charles Freeman als directeur van de National Intelligence Council. Hoe ze daarbij in het werk zijn gegaan, lees je hier.
En hier lees je de commentaar van Juan Cole, die wijst op de pogingen van de Joodse lobby om de VS ertoe te bewegen Iran militair aan te vallen, of minstens de goedkeuring te geven voor een aanval van Israël zelf op Iran.


By andre in Actualiteit  .::. (Add your comment)

Paarden in de prehistorie

Over de rol, die de paarden hebben gespeeld in het opkomen van de beschaving… zie artikel uit de zeer interessante weblog van de VPRO.


By andre in PREHISTORIE  .::. (Add your comment)


You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.