Archive for september, 2005

Taal en mensenrechten

Een lang en niet zo gemakkelijk artikel van de wereldberoemde linguist Noam Chomsky over de universaliteit van taal en mensenrechten. Vooral wanneer het gaat over de mensenrechten is het buitengewoon interessant; het eerste stuk, over de universaliteit van de taal, is voor mij althans wat te technisch…


By andre in Actualiteit  .::. (Add your comment)

Richard Dawkins

Een interessant artikel over Richard Dawkins, dé vertolker bij uitstek van het hedendaagse neodarwinisme. Een vrij controversieel man, want totaal overtuigd van de onverenigbaarheid van godsdienst (geloof) en wetenschap (evolutieleer). Tussen haakjes: de platypus, waarover hij het heeft in zijn laatste boek “The Ancestor’s Tale”, is voor zover ik uit de beschrijving kan opmaken het vogelbekdier, een Australisch dier dat tegelijk zoogdier en vogel is. En het woordje “twee” dat de Amerikanen blijkbaar niet kennen betekent volgens mijn woordenboek “lief, mooi” maar dan in de zin van “een beetje gemaakt”.Haat en vijandschap

De Franse filosoof André Glucksmann heeft het in dit interview over haat en vijandschap in deze tijden van terrorisme. Dit naar aanleiding van zijn nieuwste boek: “Le discours de la haine”. Terwijl vijandschap de andere steeds wil straffen, verachten of onderwerpen, heeft de haat steeds de dood als horizon. Een niet zo prettige gedachte, als je bedenkt dat we in een tijd leven waarin de haat blijkbaar een collectief fenomeen is geworden.


By andre in Ethiek  .::. (Add your comment)

Mens en Aap

Frans de Waal is één van de bekendste “primatologen”, ofte kenners van de primaten. Zijn stelling in dit artikel is dat Darwin zich vergiste toen hij ons vertelde dat we van de apen afstammen. We zijn immers volgens de Waal apen. En het siert ons ook nog…


By andre in Actualiteit  .::. Read Comment (1)

Utopie en werkelijkheid

Het klinkt misschien een beetje hard, maar het is nu eenmaal de werkelijkheid: van onze utopieën over de strijd tegen de armoede in de wereld is nog geen enkele arme rijk geworden. Wij zijn er enkel beter van geworden: we zijn er immers van overtuigd dat “er iets aan wordt gedaan” en leiden rustig ons rijk leventje verder. Wat is er aan de hand? De arme mensen in het Zuiden leven niet van onze utopieën, maar van de bescheiden initiatieven, die hier en daar een gevecht winnen tegen ziektes en armoede. En zolang ze daar in het Zuiden niet zelf orde op zaken stellen, en hun politieke en sociale systemen niet een grondige opkuisbeurt geven zal het cijfer van hen, die onder de armoedegrens leven, niet naar beneden gaan. Dat beweert althans een zekere William Easterly, professor economie aan de Universiteit van New York.


By andre in Ethiek  .::. (Add your comment)

Sharon en Gaza

Dat de heer Sharon Gaza niet zo maar heeft opgegeven zal niemand die ook maar een beetje politiek geschoold is betwijfelen. Het is dan ook verheugend vast te stellen dat sommige van onze politieke mandatarissen een zekere politieke scholing niet vreemd is. En dat ze dus door hebben wat de Israëlis met de Palestijnen nog van plan zijn uit te steken. Helaas interesseert dat onze pers blijkbaar maar matig.


By andre in Actualiteit  .::. (Add your comment)

Orkanen en opwarming van de aarde

Is er nu wel of niet een verband tussen de vele orkanen van dit jaar en de opwarming van de aarde, al dan niet veroorzaakt door de menselijke activiteit? Het is een vraag, die blijkbaar niet altijd met de nodige objectiviteit wordt beantwoord. Althans volgens de auteur van dit artikel. Volgens hem beschikken we momenteel nog niet over genoeg wetenschappelijke gegevens om een wetenschappelijk gegrond antwoord te kunnen geven.


By andre in Ecologie  .::. (Add your comment)

Mensapen

Wie geinteresseerd is in onze ‘voorouders’, de mensapen, kan zich maar best dit boek aanschaffen: “The Hunt for the dawn Monkey” van Chris Beard. Deze wetenschapper is een specialist in de studie van de mensapen. Hij komt tot het besluit dat de voorvader van de mensapen uit Azië afkomstig is en niet uit Afrika, zoals we naar goede Darwinistische gewoonte zouden denken. De meer ontwikkelde mensapen, de directe voorvaderen van de mens, zijn volgens hem inwijkelingen in Afrika. Een interessante hypothese, die weer eens een ander licht werpt op de ontwikkeling van het leven op deze planeet!


By andre in Actualiteit  .::. (Add your comment)

Ontwikkeling met behoud van…

Hoe moeilijk het is voor de landen van het Zuiden zich te ontwikkelen zonder het milieu onherroepelijk aan te tasten. Voorbeeld de kweek op industriële schaal van steurgarnaal in Honduras, aan de golf van Fonseca,in het uiterste zuiden van de kuststrook van dat land aan de Stille Oceaan.


By andre in Ecologie  .::. (Add your comment)

Ontwikkeling ten koste van..

Lang geleden al zei Ghandi dat India om zich te ontwikkelen zoals de toenmalige Westerse wereld niet één maar drie werelden nodig had. Blijkbaar is die idee nog niet doorgedrongen tot de economisten van deze tijd, die dromen van globalisering en vrije markt, waarbij ze natuurlijk de VS als voorbeeld stellen. Getuige het boek van Thomas Friedman: “The world is flat”. Dat hij maar eens een kijkje gaat nemen in New Orleans, en wie weet binnen een paar dagen in Texas…


By andre in Ecologie  .::. (Add your comment)

Orkaan Katrina

De voornaamste les, die we moeten trekken uit de gebeurtenissen in New Orleans, is volgens Schröder “een sterke regering”. Is dat wel zo? Anne Applebaum van de Washington Post heeft daar haar twijfels over. Het hangt er allemaal van af wat je onder een sterke regering verstaat. In alle geval is het belangrijk dat er een sterke civiele maatschappij bestaat.


By andre in Actualiteit  .::. (Add your comment)

Robert Trivers

Een heel interessant artikel naar aanleiding van de komende verschijning van een boek “Genes in Conflict”, over Robert Trivers, iemand die o.m. genetica studeerde, bezig is met sociobiologie, en de term “wederzijds altruisme” lanceerde in deze tak van de wetenschap.


By andre in Actualiteit  .::. (Add your comment)


You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.