Archive for september, 2010

Israël en de Palestijnen; Jeruzalem

Ik weet het, het is weer van hetzelfde: Israël laat weer huizen optrekken in bezet gebied, tegen de wil in van de hele wereld, de Verenigde Staten op kop. En wat moeten de Palestijnen weer doen, Abbas op kop? Zichzelf opblazen misschien?
Lees het commentaar van Juan Cole, in het besef dat je dergelijke commentaren zult blijven lezen, tot Israël de hele westbank heeft ‘gezuiverd’ van Palestijnen. En Gaza heeft uitgeroeid.
Er is weer een convooi vertrokken vanuit Cyprus met hulpgoederen aan boord voor Gaza: acht vredesaktivisten, waaronder een joodse overlevende van de Duitse vernietigingskampen riskeren hun leven…

Ter overweging, inzake het statuut van Jeruzalem, deze gastcolumn bij dezelfde Juan Cole van Adrienne Redd


By andre in Actualiteit  .::. (Add your comment)

Homo antecessor

Dit is de naam voor de fossielen, die anthropologen vonden in een grot bij Burgos, Spanje. Deze mensensoort zou de laatste gemeenschappelijke voorvader zijn van de homo sapiens en de neandertaler en een miljoen jaar geleden daar geleefd hebben.
Het speciale aan deze vondst is dat uit de overblijfselen in die grotten zou blijken dat die homo antecessor een kannibaal was.
Naast botten van verschillende wilde dieren uit die tijd vond men ook botten van mensen, die op dezelfde wijze waren bewerkt als die van die dieren, duidelijk dus als resten van maaltijden. Het ging wellicht om botten van rivaliserende groepen.
Heel verbazend is dit niet: ze hadden honger en moesten eten wat er voorhanden was. Toch hebben sommigen er moeite mee zich onze ‘voorouder’ voor te stellen, niet als de stoere jager die mammoeten, holenleeuwen en beren aanviel en doodde maar als een man, die aaseter was en erger nog, zich tegoed deed aan soortgenoten…
Alsof wij er nu zo veel beter aan toe zouden zijn: de mens als naakte aap, weet je wel.


By andre in PREHISTORIE  .::. (Add your comment)

Het verdwijnen van de Neandertaler

Er zijn nogal wat theorieën en gissingen omtrent het feit dat zo’n 40000 jaar terug de Neandertaler als (aparte?) mensensoort verdween. De wellicht meest tot de verbeelding sprekende uitleg daarvoor zou zijn dat hij de concurrentie met de meer succesrijke homo sapiens niet zou hebben overleefd.
Russische onderzoekers komen nu af met een andere uitleg: de verdwijning zou te maken hebben met drie vulkaanuitbarstingen, in Rusland en in Italië, die het leven en de leefomstandigheden van die nog kleine groepen Neandertalers in Europa onmogelijk zouden hebben gemaakt. Hun woongebieden zouden dan naderhand door de homo sapiens zijn ingenomen.
Dat zou ook verklaren waarom enkel in het Midden-Oosten, in Israël met name, aanduidingen zijn voor het samenleven van neandertalers en homo sapiens.
Een niet onaardige hypothese die je hier uitgelegd kan vinden.


By andre in PREHISTORIE  .::. (Add your comment)

Socrates en democratie

Iedereen heeft al wel gehoord van Socrates, de man die in de vijfde eeuw voor Chr. door de Atheners ter dood werd veroordeeld omdat hij ‘de jeugd bedierf’. Hij moest de beker drinken, gevuld met dolle kervel, en deed dit, zoals Plato schrijft in zijn “Apologie” heel lucide en moedig, zoals zijn hele leven trouwens was geweest.
Heeft die Socrates ons nu nog iets te vertellen? De auteur van dit artikel, Angus Kennedy, vindt uiteraard van wel, vooral nu onze tijd de meeste mensen in de VS maar ook ongetwijfeld bij ons twijfelen aan de bekwaamheid en de integriteit van de beleidsmensen ofte politici. Het politieke debat omtrent het goede leven en de ethiek moet dringend weer op gang worden gebracht en een filosoof als Socrates kan daarbij erg inspirerend werken.
Het artikel waarnaar boven wordt verwezen is een bespreking van een nieuw boek over Socrates: “The Hemlock Cup. Socrates, Athens and the Search for a good Life” van Bettany Hughes. Hemlock zijnde de dolle kervel, die de Grieken Socrates zouden hebben doen drinken.
Ethiek wordt al te veel gelieerd aan het individu, in zijn zoektocht naar geluk en zin voor het leven. Politiek en ethiek (of als je wilt filosofie) schijnen moeilijke partners te zijn. Zou dat niet komen omdat de ethiek al te veel door de godsdienst is opgeëist en de godsdienst door de politici maar al te graag wordt verwezen naar de sacristie?
Moeten zij, die aan politiek doen, zich dan geen vragen stellen over het goede leven? Socrates, ook al had hij geen hoog gedacht van de politiek, zou daar geen twijfel over hebben laten bestaan: ethiek ofte de zoektocht naar het goede moet een zaak zijn van iedereen, zoals ook iedereen aan politiek moet doen (en althans in principe ook deed in het oude Athene).


By andre in Ethiek  .::. (Add your comment)

Informatie over Tibet

Ik heb zoals vele anderen met interesse de reeks gevolgd over Tibet van VRT-journalist Tom Vandeweghe in het Journaal. Het was van in het begin duidelijk: Tom was enkel in Tibet geraakt met goedkeuring van de Chinese overheid en werd nauwlettend door diezelfde overheid gevolgd. Je kon er dus zeker van zijn dat niet de hele waarheid over Tibet en de Tibetanen aan bod kwam.
Maar wat kwam je dan wel te weten? Als je de kritiek leest van een Tibet-kenner (what’s in a name) Paul Desimpelaere, dan was de reportage van Vandeweghe in meer dan één opzicht op zijn zachtst gezegd misleidend.
Zo word je eens te meer gewaarschuwd voor ons doordeweekse nieuws, dat we maar al te graag slikken nadat anderen het ons voorgekauwd hebben met duidelijke bedoelingen.


By andre in Actualiteit  .::. (Add your comment)

De paus in Groot-Brittanië

Wie het bezoek van de paus in Groot-Brittannië een beetje volgt, moet wel getroffen worden door de onvoorwaardelijke verering van de enen en de totale afwijzing van de anderen. Benedictus XVI is inderdaad in deze tijd van schandalen en seksueel misbruik op zijn zachtst gezegd een omstreden figuur. Maar is er buiten de onverschilligheid van wellicht een vrij grote meerderheid voor de persoon van de paus en de godsdienst, die hij bij uitstek vertegenwoordigt nog plaats voor gematigdheid en nuance?
Frank Furedi vindt van niet: voor hem zijn diegenen die de paus verketteren de echte nazaten van de door hen (terecht) verfoeide inquisiteurs van enkele eeuwen terug. Een pleidooi dus voor verdraagzaamheid en gematigdheid, in deze tijd een zeldzaam kruid.

Ook in de islam worden de gematigde stemmen blijkbaar niet zelden gesmoord: zie dit artikel uit Frankrijk


By andre in Actualiteit  .::. (Add your comment)

God, schepper van de wereld

Stephen Hawkins heeft weer eens de bel aan de kat gebonden door te beweren dat hij geen god nodig heeft om het ontstaan van de wereld te verklaren. Voor hem hebben Richard Dawkins en anderen dit reeds met verve gedaan tot woede van die mensen voor wie God niet een object van de wetenschap is maar van het geloof.
Ik ben het met die laatsten eens dat een wetenschapper best geen uitspraken doet over God, zolang de gelovigen ook geen uitspraak doen over wetenschappelijke dingen. Nu, dat laatste hebben de kerken, met de bijbel in de hand,
eeuwenlang gedaan en daar ligt volgens mij de knoop.
Zolang de gelovigen over God spreken alsof ze hem in hun zak zitten hebben, zal je altijd mensen vinden die dat soort geloof met hand en tand zullen aanvallen, terecht volgens mij. Maar dat wetenschappers en gelovigen ook mensen zijn, die zich kunnen vergissen, of die door andere motieven dan wetenschap of geloof gedreven worden, dat leer je uit dit artikel

Over uitspraken van wetenschappers over God was o.m. de filosoof Wittgenstein niet te spreken: zie artikelCultuur, geen genen

De laatste tienduizend jaar hebben niet de genen, maar de cultuur de mens verder ontwikkeld. Dat staat tenminste in dit artikel. Het zal wel zo zijn, al lijkt die tienduizend jaar me wel een beetje lukraak gekozen. Misschien omdat de auteur een Amerikaan is en de mens pas een goeie tienduizend jaar geleden in Amerika is terecht gekomen. De homo sapiens is echter al langer op deze aardkloot verschenen (sommigen denken zelfs al aan zo’n tweehonderdduizend jaar geleden. En veel wijst er op dat de mens van vandaag genetisch niet anders is dan die vroege homo sapiens.
Dieren passen zich aan (door genetische wijzigingen dan) of sterven uit wanneer ze worden geconfronteerd met klimatologische veranderingen in hun omgeving. De mens is er tot nog toe in geslaagd dank zij zijn ‘cultuur’ (een leerproces, van generatie tot generatie) te overleven ook in heel moeilijke omstandigheden. Vraag is echter of dit oneindig kan doorgaan. Veel mensen, ook wetenschappers, hebben daar hun ernstige twijfels over.Racisme in Duitsland

Dat er overal gevaarlijke gekken rondlopen weten we al langer. Denk maar aan Sarah Palin in de VS. Maar Duitsland is wel een speciaal geval: daar hebben ze de gevaarlijkste gek uit de twintigste eeuw over hen heen gehad, of zelfs gekoesterd. En dat is hen zuur opgebroken.
Daarom wellicht de commotie rond een boek van een SPD-politicus Thilo Sarrazin, een man die blijkbaar ondanks zijn ‘socialist’ zijn enkele ideeën koestert die eerder extreemrechts of nog erger zijn. Of hoe moet je het anders verstaan, wanneer hij het heeft over de Moslims, die de welvaart van Duitsland en de Duitse cultuur naar de dieperik helpen.
Voor mijn part mogen ze het Duitsland van Sarazzin afschaffen, liever vandaag dan morgen… Pfizer Viagra Cheepest Prices
Best Price For Propecia
Buy Levitra By Mail
Levitra For Sale
Propecia Online Usa
Canada Prescriptions Levitra
Viagra 100 Mg
Buy Viagra Mexico
Canadian Pharmacy Online Cialis
Express Viagra Delivery
Buy Viagra In Australia
40mg Cialis
Get Levitra
Canada Viagra No Prescription
Cialis For Less 20 Mg
Baldness Male Propecia
Online Cialis
Herbal Viagra
Buy Cialis On Line
Best Cialis Price
Canadian Health Care Pharmacy Order Viagra
Buy Viagra Online Paypal Vipps
Obtain Viagra Without Prescription
Cialis Brand Only
Canadian Viagra Scam
Best Doses For Propecia
Online Order Cialis
Cheap Canadian Pharmacy
How Do I Get Cialis
Canadian Female Viagra
Cialis Professional
Buy Cialis 5 Mg
Cialis Buy Purchase Fast Delivery
Pharmacy Support Viagra
Cialis Online Canada
Cialis Without Prescription
Cheap Cialis
Cialis
How To Get Cialis Without Prescription
Viagra Tablets
Propecia For Sale
Buy Levitra Online From Canada
Canadian Healthcare
On Line Pharmacy
Fast Order Cialis
Cnadian Viagra India
Real Cialis
Cheap Generic Viagra Online
50mg Viagra Retail Price
Buy Levitra Online No Prescription
Buying Viagra Online
Discount Propecia
Canadian Viagra For Sale
Generic Viagra Online
Soft Viagra
Best Levitra Prices
Buy Fast Propecia
Online Canadian Pharmacy Levitra
Buy Cialis Next Day Delivery
Buy Propecia Uk
Buy Generic Propecia
Branded Viagra
Canadian Generic Viagra On Line
Legal Pharmacy Online
Cialis Daily
Cialis Once Daily
Buy Cialis Without Prescription
Online Viagra Scams
Canadian Levitra
Canadian Pharmacy Online
Buy Viagra Without Prescription
Order Generic Levitra
Buy Generic Propecia Online
Daily Cialis For Sale
I Need Viagra Now
Cialis Levitra
Best Price On Propecia
Viagra Pills Canadian
Viagra Side Effect
Best Quality Viagra
Mexico Viagra
25mg Viagra Online
How Can I Get Viagra Overnight
Purchase Viagra Etc From Canada
Buy Pfizer Viagra In Canada
Canadian Pharmacy Scam
2 Day Cialis Delivery
Cialis Pfizer
25mg Viagra
Cialis 5 Mg Italia
Buy Propecia 5mg
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.