Archive for februari, 2010

De slapende reus

Jacob Heilbrunn, een Amerikaanse schrijver, die vooral bekend is voor een boek over de opkomst van de neoconservatieven in de VS, vindt het Duitsland van nu een probleem.
Waar Duitsland, zoals geweten, in de vorige eeuw twee keer de wereld in vuur en vlam heeft gezet, is het volgens hem nu aan het inslapen. De sterkte van het linkse blok en de Duitse kanselier Angela Merkel zijn daar indien niet de oorzaak, dan toch de manifestatie van.
Interessant om te lezen (hier), en misschien een aansporing om het politieke nieuws vanuit Duitsland wat meer op te volgen…


By andre in Algemeen  .::. (Add your comment)

Armoede en ongelijkheid

Wat gaat er mis in het rijkste land van de wereld, de VS? Het boek van twee Britse sociale wetenschappers, Kate Pickett en Richard Wilkinson, geeft een duidelijk antwoord: niet het aantal armen, dat er leeft, of de mate van hun armoede maar wel de ongelijkheid tussen arm en rijk, een ongelijkheid die in de Verenigde Staten sinds de jaren zeventig onrustbarend is gestegen.
Volgens de auteur van de recensie zit dit boek vol met interessant cijfermateriaal. En het maakt duidelijk dat armoede inderdaad ook een relatief begrip is.


By andre in Algemeen  .::. (Add your comment)

Rijke slaven

Georges Monbiot is hier weer op zijn best. Helaas zullen onze fameuze belastingontduikers hem niet lezen. Veel geld maakt immers gelukkig, niet waar?
Ik vrees dat ook Tom Boonen zo’n artikels niet leest. Die vertrekt weer naar Monaco, om de belastingen te ontduiken, maar dat zal zijn populariteit niet schaden. We leven nu eenmaal in een land, dat paradoxaal genoeg sommige belastingontduikers als helden aanbidt. Maar dat dan op andere ogenblikken vloekt en tiert, wanneer “de staat” niet vlug genoeg de wegen repareert of de treinen niet stipt genoeg doet rijden…


By andre in Algemeen  .::. (Add your comment)

Klimaatscepticisme

Heel wat van mijn vrienden hebben hun twijfels bij de ernst van de klimaatsituatie en vooral bij de oorzaak ervan (de uitstoot van CO-2 door de menselijke activiteit). Daarbij beroepen ze zich ook wel eens op de discussie in wetenschappelijke kringen tussen de wetenschappers die achter de officiële theorie van de opwarming van de aarde door menselijke activiteit staan en zij die sceptisch of zelfs uitgesproken vijandig staan tegenover deze opvatting.
Het overzicht van Noorderblog (VPRO-Nederland) kan misschien sommigen helpen om zich wat dieper en vollediger te informeren over de kwestie. Dat zal het niveau van de discussie ongetwijfeld ten goede komen.Amnesty International

Wat is er gaande in Amnesty International? Heeft A.I. zijn eigen reden van bestaan vergeten of verloochend? Een tijdje geleden heeft Gita Sahgal, hoofd van het departement Gender van A.I. de samenwerking van Amnesty met een gewezen Guantanamo-gevangene, Moazzem Begg, die terug in Groot-Brittanië allerlei volgens haar bedenkelijke standpunten innam, een vergissing genoemd en werd daarom ontslagen uit de organisatie.
In het artikel van Christopher Hitchens kan je te weten komen wat er juist is gebeurd, welke ideeën in het hoofd van die moslim rondspoken en waarom dit volgens de auteur een verraad is aan de eigen oorsprong en filosofie van de fameuze organisatie.
De discussie speelt zich af in Groot-Brittannië. Maar zou het niet goed zijn dat A.I. in de lage Landen wat uitleg geeft bij die eigenaardige sprongen die AI in zijn land van oorsprong lijkt te maken?


By andre in Actualiteit  .::. (Add your comment)

Afghanistan…

Laatste nieuws: het kabinet in Nederland valt nav de kwestie Afghanistan: de PVDA wil dat de Nederlandse soldaten het land tegen eind 2010 verlaten hebben; de CDA en CU willen ingaan op de vraag van de NAVO om de troepen daar langer te houden. De reden voor de houding van de PVDA: de oorlog is uitzichtloos. En dit terwijl juist in deze dagen een groots offensief de Taliban uit de provincie Helmond wil verjagen! Hoezo uitzichtloos?
Met het artikel van Paul Rogers kunnen we misschien even virtueel het oorlogsterrein opgaan en zien in welke mate deze oorlog inderdaad uitzichtloos is.


By andre in Actualiteit  .::. (Add your comment)

Economische vooruitzichten

Voor die mensen, die denken dat België kampioen is in het improviseren van politici om een aantal dringende problemen zoals pensioenregeling opgelost te krijgen (verlenging van de verplichting te werken tot over de 65 jaar, vermindering van de pensioenen, aanvullende pensioenen enz.), moet dit artikel maar even lezen. Het gaat er in onze tweede vaderland blijkbaar even erg aan toe.
Er moeten inderdaad dringend globale veranderingen in gang gezet worden, om het ‘systeem’ te redden. En dan spreken we nog niet over de relatie met de rest van de wereld, en met de problemen van de opwarming van de aarde en de voetafdruk van ons, verwende Westerlingen…


By andre in Actualiteit  .::. (Add your comment)

Sport of oorlog?

Wie was het weer, die ooit verklaarde: “Voetbal is oorlog”. Een artikel van Hitchens over de Olympische Spelen bevestigt dit. Nu de spelen in Canada bezig zijn, en in het vooruitzicht van de Wereld Cup Voetbal in Zuid-Afrika is die oorlog meer dan ooit actualiteit.
Je kan natuurlijk zeggen dat het beter is zo te vechten dan op een echt slachtveld, weze het Afghanistan of Soedan of waar dan ook in de wereld. Maar het blijft me ergeren: terwijl op ontelbare plaatsen in de wereld (Haïti is er natuurlijk bij) de mensen het elementaire mankeren om een menswaardig leven te leiden, besteedt men aan die sportoorlogen gigantische bedragen en energie. Zijn we echt goed bezig?


By andre in Actualiteit  .::. (Add your comment)

Kritiek op neo-darwinisme

Dit artikel van Mary Midgley over een boek, dat het neodarwinisme van o.m. Dawkins nogal fundamenteel bekritiseert, toont eens te meer aan dat een goed verstaander maar één woord nodig heeft, maar een slecht verstaander meer dan een boek.
Noch Darwin, noch zijn opvolgers hebben ooit beweerd dat de natuurlijke selectie de enigste oorzaak zou zijn van de evolutie. Er spelen uiteraard veel interne én externe factoren mee in de gang van de evolutie: de genen zijn geen onafhankelijke actoren, de wetten van de scheikunde en de fysica houden niet op te bestaan op de drempel van de wetten van de evolutie, de realiteit van het leven is veel en veel complexer dan we ooit kunnen bevroeden, enz.Wat gebeurt er in Pakistan?

Geregeld komt Pakistan in het nieuws, vooral dan wanneer het gaat over de oorlog in Afghanistan en de drôle de guerre, die de VS onverklaard voert in de grensregio met Afghanistan: de oorlog met onbemande vliegtuigjes, die altijd weer ‘terroristen’ doden. Terroristen, die meestal gewone burgers blijken te zijn.
Dat brengt freelance-journalist Pratap Chatterjee ertoe de vergelijking te trekken met de oorlog in Cambodja, ten tijde van Viëtnam, oorlog die de machtsovername van Pol Pot daar en de ‘killing fields’ heeft mogelijk gemaakt of zelfs bevorderd. Al loopt elke vergelijking mank, toch is het goed zich die tijden in herinnering te brengen, wanneer nu in Pakistan een even ontwrichtend oorlogsspelletje wordt gespeeld.


By andre in Algemeen  .::. (Add your comment)

Homofobie

Sinds bekend werd dat André Léonard de nieuwe aartsbisschop van België wordt, is weer binnen en buiten de kerk heel wat kritiek naar boven gekomen op zijn standpunt over homofilie.
Terecht, als je het mij vraagt. Uiteraard zullen veel christenen dat ook vinden, om maar te zwijgen van de homo’s en lesbiennes zelf.
Maar dat neemt helaas niet weg dat Léonard in de katholieke kerk helemaal niet alleen staat met zijn dubieuze uitspraken. En dat je dan ook zelden een tegenstem hoort in diezelfde katholieke kerk.
Daarom vind ik het bemoedigend dat iemand als bisschop Spong, jarenlang bisschop van de episcopaalse kerk in Newark, VS, op dit punt heel duidelijke taal spreekt. Hij behoort inderdaad wel niet tot de rooms-katholieke kerk. Maar hij leeft en werkt in een land, waarin heel wat van zijn zgn. geloofsgenoten het nog bruiner bakken dan de katholieke kerk…


By andre in Algemeen  .::. (Add your comment)

De rol van voedsel in de geschiedenis

Het lezen van dit artikel over een nieuw boek van de Engelse journalist Tom Standage over de rol van voedsel in de geschiedenis deed me weer grijpen naar de boeken van de Franse historicus Fernand Braudel. Hij was voor zover ik weet de eerste die het belang van voedsel en de wijze van produceren ervan op de voorgrond stelde. Dat soort geschiedenis heeft blijkbaar ook elders opvolgers gekregen.
Als aanvulling op de gewone geschiedenis, die uitgaat van sociale, politieke, culturele en economische feiten, is zo’n opzet wel interessant. Het wijst op het belang van de dichter bij de mens die we zijn aanleunende factoren, die een groot stuk van de loop van de geschiedenis kunnen bepalen. De overgang van jager-verzamelaar naar boer, en de komst van ‘beschaving’ heeft uiteraard met voedsel te maken, de opkomst van heel wat rijken en machtscentra eveneens.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.