Kritiek op neo-darwinisme

Dit artikel van Mary Midgley over een boek, dat het neodarwinisme van o.m. Dawkins nogal fundamenteel bekritiseert, toont eens te meer aan dat een goed verstaander maar één woord nodig heeft, maar een slecht verstaander meer dan een boek.
Noch Darwin, noch zijn opvolgers hebben ooit beweerd dat de natuurlijke selectie de enigste oorzaak zou zijn van de evolutie. Er spelen uiteraard veel interne én externe factoren mee in de gang van de evolutie: de genen zijn geen onafhankelijke actoren, de wetten van de scheikunde en de fysica houden niet op te bestaan op de drempel van de wetten van de evolutie, de realiteit van het leven is veel en veel complexer dan we ooit kunnen bevroeden, enz.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.