Archive for the 'Ethiek' Category

Atheïsme

Er leven vandaag de dag ongetwijfeld veel mensen, die zich praktisch atheïst noemen, op de eerste plaats hier in Europa. Dat is een beetje anders in de VS, waar het tot de bon ton behoort lid te zijn van één of andere kerk, al sluit dit niet uit dat ook veel van die mensen praktisch atheïst of op zijn minst agnost zijn.
Vandaar dat mensen, die bewust en geargumenteerd het bestaan van een godheid verwerpen, zoals de bekende Richard Dawkins en Daniel Dennett, in de VS waar ze publiceren op veel tegenstand stuiten. Hier bij ons roepen hun geschriften blijkbaar minder weerstand op: het atheïsme is salonfähig geworden…
In de achttiende eeuw was het atheïsme een bewuste keuze van heel wat Europese denkers, die zich verlicht noemden en het bestaan van een godheid loochenden, ook al konden ze dikwijls er niet openlijk voor uitkomen. Daar kan je hier meer over te weten komen.
Misschien wordt het tijd dat we de discussie ook bij ons weer aanpakken. Voor mijn part is Léonard bv. niet zozeer de tegenstander omdat hij er verderfelijke ideeën op nahoudt over homo’s, of oudere priesters-pedofielen, maar vooral omdat hij over de betekenis en waarden van het leven opvattingen verdedigt die ik niet meer kan plaatsen. En dat hij dus van oordeel is dat hij over de menselijke moraal uitspraken kan doen die in mijn ogen althans kant noch wal raken.Socrates en democratie

Iedereen heeft al wel gehoord van Socrates, de man die in de vijfde eeuw voor Chr. door de Atheners ter dood werd veroordeeld omdat hij ‘de jeugd bedierf’. Hij moest de beker drinken, gevuld met dolle kervel, en deed dit, zoals Plato schrijft in zijn “Apologie” heel lucide en moedig, zoals zijn hele leven trouwens was geweest.
Heeft die Socrates ons nu nog iets te vertellen? De auteur van dit artikel, Angus Kennedy, vindt uiteraard van wel, vooral nu onze tijd de meeste mensen in de VS maar ook ongetwijfeld bij ons twijfelen aan de bekwaamheid en de integriteit van de beleidsmensen ofte politici. Het politieke debat omtrent het goede leven en de ethiek moet dringend weer op gang worden gebracht en een filosoof als Socrates kan daarbij erg inspirerend werken.
Het artikel waarnaar boven wordt verwezen is een bespreking van een nieuw boek over Socrates: “The Hemlock Cup. Socrates, Athens and the Search for a good Life” van Bettany Hughes. Hemlock zijnde de dolle kervel, die de Grieken Socrates zouden hebben doen drinken.
Ethiek wordt al te veel gelieerd aan het individu, in zijn zoektocht naar geluk en zin voor het leven. Politiek en ethiek (of als je wilt filosofie) schijnen moeilijke partners te zijn. Zou dat niet komen omdat de ethiek al te veel door de godsdienst is opgeëist en de godsdienst door de politici maar al te graag wordt verwezen naar de sacristie?
Moeten zij, die aan politiek doen, zich dan geen vragen stellen over het goede leven? Socrates, ook al had hij geen hoog gedacht van de politiek, zou daar geen twijfel over hebben laten bestaan: ethiek ofte de zoektocht naar het goede moet een zaak zijn van iedereen, zoals ook iedereen aan politiek moet doen (en althans in principe ook deed in het oude Athene).Racisme in Duitsland

Dat er overal gevaarlijke gekken rondlopen weten we al langer. Denk maar aan Sarah Palin in de VS. Maar Duitsland is wel een speciaal geval: daar hebben ze de gevaarlijkste gek uit de twintigste eeuw over hen heen gehad, of zelfs gekoesterd. En dat is hen zuur opgebroken.
Daarom wellicht de commotie rond een boek van een SPD-politicus Thilo Sarrazin, een man die blijkbaar ondanks zijn ‘socialist’ zijn enkele ideeën koestert die eerder extreemrechts of nog erger zijn. Of hoe moet je het anders verstaan, wanneer hij het heeft over de Moslims, die de welvaart van Duitsland en de Duitse cultuur naar de dieperik helpen.
Voor mijn part mogen ze het Duitsland van Sarazzin afschaffen, liever vandaag dan morgen… Pfizer Viagra Cheepest Prices
Best Price For Propecia
Buy Levitra By Mail
Levitra For Sale
Propecia Online Usa
Canada Prescriptions Levitra
Viagra 100 Mg
Buy Viagra Mexico
Canadian Pharmacy Online Cialis
Express Viagra Delivery
Buy Viagra In Australia
40mg Cialis
Get Levitra
Canada Viagra No Prescription
Cialis For Less 20 Mg
Baldness Male Propecia
Online Cialis
Herbal Viagra
Buy Cialis On Line
Best Cialis Price
Canadian Health Care Pharmacy Order Viagra
Buy Viagra Online Paypal Vipps
Obtain Viagra Without Prescription
Cialis Brand Only
Canadian Viagra Scam
Best Doses For Propecia
Online Order Cialis
Cheap Canadian Pharmacy
How Do I Get Cialis
Canadian Female Viagra
Cialis Professional
Buy Cialis 5 Mg
Cialis Buy Purchase Fast Delivery
Pharmacy Support Viagra
Cialis Online Canada
Cialis Without Prescription
Cheap Cialis
Cialis
How To Get Cialis Without Prescription
Viagra Tablets
Propecia For Sale
Buy Levitra Online From Canada
Canadian Healthcare
On Line Pharmacy
Fast Order Cialis
Cnadian Viagra India
Real Cialis
Cheap Generic Viagra Online
50mg Viagra Retail Price
Buy Levitra Online No Prescription
Buying Viagra Online
Discount Propecia
Canadian Viagra For Sale
Generic Viagra Online
Soft Viagra
Best Levitra Prices
Buy Fast Propecia
Online Canadian Pharmacy Levitra
Buy Cialis Next Day Delivery
Buy Propecia Uk
Buy Generic Propecia
Branded Viagra
Canadian Generic Viagra On Line
Legal Pharmacy Online
Cialis Daily
Cialis Once Daily
Buy Cialis Without Prescription
Online Viagra Scams
Canadian Levitra
Canadian Pharmacy Online
Buy Viagra Without Prescription
Order Generic Levitra
Buy Generic Propecia Online
Daily Cialis For Sale
I Need Viagra Now
Cialis Levitra
Best Price On Propecia
Viagra Pills Canadian
Viagra Side Effect
Best Quality Viagra
Mexico Viagra
25mg Viagra Online
How Can I Get Viagra Overnight
Purchase Viagra Etc From Canada
Buy Pfizer Viagra In Canada
Canadian Pharmacy Scam
2 Day Cialis Delivery
Cialis Pfizer
25mg Viagra
Cialis 5 Mg Italia
Buy Propecia 5mgNu plunderen ten koste van later

Gisteren had ik nog een vrij serieuze discussie met één van mijn zoons over de situatie van de ondernemers in ons land. Mijn zoon beweerde dat ons land met zijn zwaar belastingsysteem en sociale wetten de ondernemers elke zuurstof en vrijheid ontneemt. Ik kon hem niet helemaal ongelijk geven, aangezien ik zelf heel concreet weet hoe sterk arbeid hier in ons land belast wordt. En vandaag wordt ik door de Duitse filosoof Peter Sloterdijk gewezen op hetzelfde onrustwekkende fenomeen, dat volgens hem niet enkel in ons land maar in heel de Westerse wereld de dood kan betekenen van onze welvaart en welzijn.

Akkoord, maar toch zou ik er aan willen toevoegen, dat geen enkele generatie voor ons het zou goed heeft gehad dan de onze, dat we als verwende mensen uit de middenklasse al te dikwijls ontevreden zijn, wellicht omdat we ons bedreigd voelen door het systeem, dat er is om de rijkdom beter en rechtvaardiger over de mensen te verdelen (en dat natuurlijk niet volmaakt is). Een extreme vorm van verwenning en ergerlijk protest werd ons zondagavond in Panorama nog maar eens voorgeschoteld: de rabiate en hatelijke oppositie tegen Obama in de VS. Die weg moeten we niet inslaan, dacht ik.De media en Haïti

Er is de laatste tijd bij ons veel protest geweest over de verslaggeving van de dubbele moord in Limburg. Terecht wellicht, ook al ben ikzelf niet zo belust op wat onze kranten en media daarover vertellen. Het is van oudsher zo dat alleen slecht nieuws echt nieuws is.
Is het elders zoveel beter? Je kan eraan twijfelen als je Rebecca Solnit leest, die het heeft over de verslaggeving in de VS van de ramp in Haïti. Ze spreekt over de misdadigheid van de verslaggeving daarover, en wel omdat de pers zich volgens haar ten onrechte vastbeet in het fenomeen van het plunderen na de ramp: als jij slachtoffer waart van zo’n ramp, en dood van de honger rond loopt, zou je dan iets anders doen misschien? Maar ja, vanuit je luie zetel kan je je meer zorgen maken over je recht op bezit, dan over het recht op leven van mensen ver van je bed.
Het deed me onwillekeurig denken aan die baronnen uit Engeland, twee eeuwen terug, die iemand die een konijn had gestroopt op hun landgoed de nor indraaiden en op een schip zetten naar Australië om onderweg of ter plaatse van ellende en ziekten om te komen. De baronnen zijn blijkbaar nog altijd onder ons.

can i take viagra Viagra For Sale
viagra how it works!Een nieuwe religie

Friedrich Nietzsche heeft het lang geleden al gezegd: ook nadat we de religie eventueel overboord hebben gegooid, blijven we zitten met schuldgevoel en verontwaardiging als uitingen van een door het christendom doordesemde cultuur. We richten die agressieve gevoelens meestal niet direct op de buitenwereld, maar naar binnen, op onszelf. En de bekommernis om het milieu heeft de plaats ingenomen van meer religieuze overwegingen.
De auteur van dit artikel zegt niet dat het milieu en de zorg ervoor onbelangrijk zijn, integendeel, maar hij wijst er op dat het bewustzijn van onze geneigdheid tot schuld en verontwaardiging ons er moet voor hoeden fanatiek of obsessief te worden ook in deze nobele zaak. Dat zal ongetwijfeld bijdragen tot onze geestelijke gezondheid en tot betere relaties met elkaar.Pius XII en Benedictus XVI

Zoals je al wel weet, heeft onlangs de huidige paus drie mensen tot dienaren van God verklaard, voorstadium voor de zalig- en heiligverklaring: Pius XII, Johannes-Paulus II en Jerzy Popieluszko, een Poolse priester die in 1984 door de geheime politie werd vermoord.
Vooral de geste van de paus naar zijn voorganger Pius XII roept veel weerstand op. In ons land heeft Dirk Verhofstadt protest laten horen. In dit artikel reageert Philippe Bilger, algemeen advokaat bij het beroepshof in Parijs. Een reactie, die m.i. recht doet aan het voor en tegen van een dergelijke stap van de paus, maar tot het besluit komt dat Benedictus XVI het beter niet had gedaan.Remedie tegen depressie

Depressie: de beschavingsziekte van deze tijd, naar het schijnt. Je kan het haast geloven, want er gaat bijna geen dag voorbij of de zelfdoding van iemand wordt geduid als gevolg van een … depressie. En je moet maar zelf er in gezeten hebben, om te weten hoe afschuwelijk het is!

Van medisch oogpunt uit gezien kan er iets tegen ondernomen worden, dat is zeker tenminste voor wie reeds met sukses een of ander soort antidepressivum heeft geslikt. Maar het blijft toch een gok, en tegen sommige depressies kunnen geen remedies helpen. Dan maar een soort ingreep in de hersenen, zoals wordt voorgesteld in dit artikel? Veel vragen, nog veel onzekerheid en ja, ook veel bezwaren wellicht vanuit de moraal. Oordeel zelf maar.Martin Heidegger

Volgens de meeste filosofen van vandaag is de Duitse filosoof Martin Heidegger één van de belangrijkste denkers van vorige eeuw. Zelf kan ik daar niet over oordelen, want ondanks mijn drie jaar studie filosofie ben ik er nooit in geslaagd één bladzijde van hem te lezen en te begrijpen. Het enige wat ik van hem heb onthouden is de titel van zijn bekendste boek: “Sein und Zeit”, plus het feit dat hij in 1933 lid werd van de nationaalsocialistische partij en tot het eind van de oorlog bleef sympathiseren met de nazi’s.
Dat laatste heeft volgens sommigen niets met zijn filosofie te maken. Maar de franse filosoof Emmanuel Faye is die mening niet toegedaan. Voor hem is Heidegger op de eerste plaats een nazi, en daarna misschien een filosoof met perverse ideeën. Het spreekt vanzelf dat dit onder filosofen een onderwerp is van hevige discussies.Vaarwel biodiversiteit!

We zijn goed bezig een groot aantal diersoorten uit te roeien. Dat is al langer bekend. Maar het is meer dan vijf voor twaalf: voor vele soorten komen de aarzelende maatregelen al veel te laat.
Hier stelt zich het zoveelste ethische probleem voor de moderne mens: als hij de voornaamste oorzaak is van die uitroeiing (en daarover is men het eens), hoe is dan onze politiek inzake nog te verantwoorden tegenover de generaties na ons? Dan zijn we met zijn allen weer eens totaal verkeerd bezig. Welke politicus houdt zich daar nu mee bezig?Synthetische biologie

De laatste decennia is er nogal veel te doen geweest rond biotechnologie, de nieuwe wetenschap die het inplanten van ‘vreemde’ genen in bv. mais en soya mogelijk maakte om deze gewassen resistent te maken tegen bepaalde bacteriën. De boeren die deze GGO’s (gewijzigde gewassen) telen moeten dan minder gebruik maken van pesticiden. En volgens de voorstanders van deze praktijken is de opbrengst van deze teelt veel groter, en dus een oplossing voor de honger in de wereld.
Het hoeft geen betoog dat heel wat mensen bezwaren hebben tegen dit veranderen van het genetisch materiaal van deze planten, vooral omdat nog niet duidelijk is waar dit alles naartoe leidt. En dat dus een maatschappelijk debat hier meer dan op zijn plaats zou zijn.
Dat geldt nog sterker voor de synthetische biologie. Wat dat is en hoever men reeds daarin staat, kan je hier lezen. Wordt vervolgt!Fujimori en het ethisch dilemma

Fujimori is onlangs veroordeeld tot zeven jaar opsluiting wegens corruptie, en dat bovenop de vijfentwintig jaar opsluiting wegens schending van de mensenrechten. Voor Theodore Dalrymple, een gekende conservatieve maar niettemin interessante schrijver van colums, een aanleiding om even te filosoferen over de middelen, die door het doel normaal niet maar misschien toch soms worden geheiligd.

Het gaat in dit artikel namelijk over de vraag of Fujimori, als hij bijgedragen heeft tot de nederlaag van het lichtend pad in Peru, soms toch niet een erger kwaad heeft bestreden met middelen, die ethisch ook niet door de beugel konden.

Natuurlijk zullen sommigen, die in het Lichtend Pad geen erger kwaad zien of zagen, niet akkoord gaan met de analyse van Dalrymple. Ze geeft in alle geval aan dat in de politiek als in het gewone leven de morele normen en gedragingen niet altijd eenduidig zijn…
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.