Nu plunderen ten koste van later

Gisteren had ik nog een vrij serieuze discussie met één van mijn zoons over de situatie van de ondernemers in ons land. Mijn zoon beweerde dat ons land met zijn zwaar belastingsysteem en sociale wetten de ondernemers elke zuurstof en vrijheid ontneemt. Ik kon hem niet helemaal ongelijk geven, aangezien ik zelf heel concreet weet hoe sterk arbeid hier in ons land belast wordt. En vandaag wordt ik door de Duitse filosoof Peter Sloterdijk gewezen op hetzelfde onrustwekkende fenomeen, dat volgens hem niet enkel in ons land maar in heel de Westerse wereld de dood kan betekenen van onze welvaart en welzijn.

Akkoord, maar toch zou ik er aan willen toevoegen, dat geen enkele generatie voor ons het zou goed heeft gehad dan de onze, dat we als verwende mensen uit de middenklasse al te dikwijls ontevreden zijn, wellicht omdat we ons bedreigd voelen door het systeem, dat er is om de rijkdom beter en rechtvaardiger over de mensen te verdelen (en dat natuurlijk niet volmaakt is). Een extreme vorm van verwenning en ergerlijk protest werd ons zondagavond in Panorama nog maar eens voorgeschoteld: de rabiate en hatelijke oppositie tegen Obama in de VS. Die weg moeten we niet inslaan, dacht ik.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.