Archive for mei, 2009

Katholiek fundamentalisme in de VS?

De Universiteit van Notre Dame in Indiana (niet zo heel ver van Chicago) is ongetwijfeld één van de meest prestigieuze katholieke universiteiten van de VS. Zondag krijgt ze bezoek van Barack Obama, die er een openingsrede zal houden en er een soort eredoktoraat zal ontvangen.
Dat zeer tot ongenoegen van de conservatieve vleugel van de katholieke kerk in de VS. Meer dan veertig bisschoppen uiten er bezwaar tegen, honderdduizenden katholieken tekenen protest aan. Dit omdat de president met het besluit het stamcelonderzoek weer toe te laten volgens hen blijk geeft van niet genoeg eerbied te hebben voor het sacrale karakter van het menselijk leven. Afgezien van de politieke ondergrond van het protest – de afkeer van vele conservatieven voor de keuze van Obama als president boven Mc.Cain – is dit protest ook een uiting van de diepe verwarring die er in de kerk heerst omtrent het morele probleem van het stamcelonderzoek. En van de neiging van de kerk – onder impuls van de vorige en de huidige paus – om terzake heel conservatieve standpunten in te nemen.
Om de implicaties daarvan voor de toekomst te vatten, kan je best even bijgaand commentaar lezen.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.