Archive for the 'Wetenschap en geloof' Category

Wetenschap en Religie

Voor wijlen Stephen Jay Gould was het vrij simpel: wetenschap houdt zich bezig met de fysieke werkelijkheid, religie (of als je wil godsdienst) met de moraal. Die twee domeinen overlappen elkaar niet, en dus kan wetenschap en religie perfect samengaan.
Voor heel wat mensen is dit nonsense. En inderdaad: heel wat wetenschappers hebben in het verleden uitspraken gedaan over dingen waar de religie zich mee bezig houdt en anderzijds hebben veel religies in het verleden en ook nu nog uitspraken gedaan over dingen waar de wetenschap eigenlijk mee bezig is. Dus wel degelijk overlappingen en dus discussie en strijd. Zeker wanneer neurologen bv. uitspraken doen over de hersenen en hun functie, en onvermijdelijk terecht komen bij kwesties van moraal; en wanneer religies allerhande uitspraken doen over de aarde, haar verleden en haar toekomst.
Je kan natuurlijk met de filosoof Roger Scruton zeggen dat “onvervalste wetenschap en echte geloof niet in conflict kunnen zijn”, maar dan moet je me wel definiëren wat beide termen betekenen en hoe die functioneren. Daar gaat het juist om. Misschien kan dit artikel je op weg helpen!Wat we delen: Jodendom, Christendom, Islam

Wie het geluk heeft de volgende maanden een bezoek te kunnen brengen aan New York , mag, indien geïnteresseerd, niet nalaten de New York Public Library te bezoeken: daar heeft tot februari een tentoonstelling plaats van allerlei manuscripten van de bijbel en de koran. Het thema is: wat we delen met elkaar. Een lovenswaardig initiatief in het New York na 9/11! Zie de commentaar daarop in dit artikelGod, schepper van de wereld

Stephen Hawkins heeft weer eens de bel aan de kat gebonden door te beweren dat hij geen god nodig heeft om het ontstaan van de wereld te verklaren. Voor hem hebben Richard Dawkins en anderen dit reeds met verve gedaan tot woede van die mensen voor wie God niet een object van de wetenschap is maar van het geloof.
Ik ben het met die laatsten eens dat een wetenschapper best geen uitspraken doet over God, zolang de gelovigen ook geen uitspraak doen over wetenschappelijke dingen. Nu, dat laatste hebben de kerken, met de bijbel in de hand,
eeuwenlang gedaan en daar ligt volgens mij de knoop.
Zolang de gelovigen over God spreken alsof ze hem in hun zak zitten hebben, zal je altijd mensen vinden die dat soort geloof met hand en tand zullen aanvallen, terecht volgens mij. Maar dat wetenschappers en gelovigen ook mensen zijn, die zich kunnen vergissen, of die door andere motieven dan wetenschap of geloof gedreven worden, dat leer je uit dit artikel

Over uitspraken van wetenschappers over God was o.m. de filosoof Wittgenstein niet te spreken: zie artikelEénheid of verscheidenheid

Streven alle godsdiensten in deze wereld, als het er op aankomt, inderdaad hetzelfde na? Stephen Prothero, een professor religie aan de universiteit van Boston, heeft daar serieuze twijfels over. Hij stelt dat alle godsdiensten van hetzelfde punt vertrekken, nl. vanuit de ervaring dat er iets mis is met ons, mensen, in deze wereld.
Maar de verschillende godsdiensten komen met heel verschillende ‘oplossingen’ aandraven. Wij, christenen of mensen uit een christelijke cultuur, zijn doordrongen van de idee dat we zondig zijn en door Christus van onze zonden worden bevrijd. Maar in vele andere godsdiensten is er van zonde geen sprake, zoals er ook geen sprake is van een god of goden…

Als wij ervan uitgaan dat alle godsdiensten ongeveer hetzelfde nastreven, maken we volgens de professor de wereld een groot stuk onveiliger, en hij haalt het bewijs aan van de Amerikanen, die in Irak binnenvielen en het zogezegd democratischer wilden maken, maar niet eens het onderscheid kennen tussen islam en christendom, tussen sjiieten en soennieten…Geloof of bijgeloof?

De Engelse auteur van dit artikel, Matthew Taylor, stelt de vraag of we geboren worden met de neiging te geloven. Hij gelooft van wel, maar tot mijn grote verbazing slaan al zijn voorbeelden op één of andere vorm van bijgeloof. Zijn voor die man geloof en bijgeloof misschien synoniem met elkaar? En is geloof dan een kwestie van individuele irrationaliteit, die de mens vooral als kind ondervindt en later al dan niet verder cultiveert? Ik denk dat de ‘rationalisten’ en ‘atheisten’ die hij hier viseert, niet erg bang moeten zijn van dergelijke nonsens.Darwin en zijn critici

Niet enkel creationisten hebben bezwaren tegen de evolutietheorie van Darwin. Ook bepaalde ‘seculiere’ wetenschappers menen Darwin te moeten kapittelen omwille van een verkeerde visie op de evolutie. Dat ook zij zich kunnen vergissen, is het besluit van dit artikel dat reageert op de publicatie van een boek: “What Darwin got wrong” door Jerry Fodor en Massimo Piatelli-Palmarini.

Ook Michael Ruse, een prof aan de universiteit van Florida, heeft bezwaren tegen dit boek. Hij vreest maar dat de filosofen, die zich de laatste tijd werpen op Darwin om hem te ‘verscheuren’ (rip) zich vooral keren tegen de idee van Darwin dat de mens deel is van de evolutie, en geen uniek wezen dat eigenlijk tegelijkertijd ook buiten of boven de ‘natuur’ staat. Vandaar hun uitgesproken of onderliggende sympathie voor het creationisme, ook al zijn ze niet gelovig.
Ze lijken wel de vrouw van de bisschop van Worcester gelijk te geven, die na de verschijning van The Origin zei: “Descended from monkeys? Let us hope that it is not true. But if it is true, let us hope that it not become widely known.”
Ruse raadt hen hoedanook ten sterkste aan de wetenschap au sérieux te nemen. Terecht, vind ik. Levitra Commercial
Is Viagra Professional Real
Generic Cialis Prices
Viagra Sales Uk
Viagra Sales Statistics
Buy Viagra In Canada
Women Taking Viagra
European Viagra
Cialis Generic
Viagra Use
Viagra Paypal
Aspirin And Viagra
Buy Viagra Soft Online
Levitra Clinical Data
Cialis In Uk
Impotence Viagra
Buy Viagra In England
Buy Viagra In London England
Online Pharmacy Viagra
Viagra Headache
Where Can I Buy Viagra Online
2007 Viagra Hmo
Viagra In China
Where To Get Aderall And Viagra
Generic Viagra India
Canada Viagra
Cialis Commercials
Marajuana And Viagra
Viagra Online At
Levitra For Sale
Soft Cialis Mastercard
Cialis Canadian Drugs
Viagra Pills
Mail Order Viagra
Suppliers Of Viagra
Levitra Versus Viagra
Viagra Rrp Australia Cost
Buying Generic Cialis
Viagra Natural
Coumadin And Viagra
Viagra Size
Viagra Directions
Cialis No Perscription Non Generic
Cialis V S Viagra
Cialis Drug
Viagra Online Stores
New Drug Cialis
Low Cost Viagra Online
Natural Viagra
Buy Cialis Online Now
Viagra Warning
Can Viagra Cause Restless Leg Syndrome
Cialis Consultation
Daily Cialis
Cheap Cialis Australia
Viagra Cheap Buy Online
Viagra Purchase
Viagra Wholesale
To Buy Viagra How
Cialis Applied Directly
Viagra By Post
Order Viagra Online
Liquid Cialis
Viagra Light Switch Plate
Viagra Games
Cialis Uk Suppliers
Genuine Viagra
Gernic Viagra
Buy Viagra Online Uk
Buy Viagra
Over The Counter Viagra
Wholesale Viagra
Can Viagra Be Taken By Women
Soft Tabs Viagra
Cialis Uk
Viagra Online Overnight
Viagra From Usa
Watermelon And Viagra
Fda Approves Viagra
Approved Cialis Fda
Viagra Generic
Generic Cialis India
Cheap Cheap Viagra
Buying CialisKritiek op neo-darwinisme

Dit artikel van Mary Midgley over een boek, dat het neodarwinisme van o.m. Dawkins nogal fundamenteel bekritiseert, toont eens te meer aan dat een goed verstaander maar één woord nodig heeft, maar een slecht verstaander meer dan een boek.
Noch Darwin, noch zijn opvolgers hebben ooit beweerd dat de natuurlijke selectie de enigste oorzaak zou zijn van de evolutie. Er spelen uiteraard veel interne én externe factoren mee in de gang van de evolutie: de genen zijn geen onafhankelijke actoren, de wetten van de scheikunde en de fysica houden niet op te bestaan op de drempel van de wetten van de evolutie, de realiteit van het leven is veel en veel complexer dan we ooit kunnen bevroeden, enz.Religie en wetenschap

De discussie over het al dan niet samengaan van religie en wetenschap woedt verder in de kringen van wetenschappers en gelovigen in de VS. Al bij al een zeer verwarrende discussie: het lijkt meer te gaan over de meningsverschillen tussen mensen, die zoals Dawkins en Dennett duidelijke standpunten innemen ten voordele van de wetenschap en tegen de religie, en mensen die verzoenend willen optreden.
Zelden wordt de vraag gesteld naar wat zowel tegen- als voorstanders verstaan onder religie. Teveel wordt ervan uitgegaan dat religie gelijk staat aan fundamentalisme (in de VS is dit inderdaad dikwijls het geval), dus aan opvattingen over de oorsprong van de wereld en de mens en over de tussenkomst van God in deze wereld. Maar m.i. zijn die opvattingen (de theologie, of de ideologie) mensenwerk en is ‘religie’ (of misschien beter ‘geloof’) eerder een levenshouding, een openheid van geest, een visie op de mens en de wereld waarin we leven.
In het verre verleden heeft die houding, die visie aanleiding gegeven tot het ontstaan van ‘godsdiensten’, die een verklaring gaven voor ons bestaan, gebonden aan de tijdsgebonden kennis waarover men toen beschikte. De huidige wetenschappelijke kennis heeft die verklaringen onderuit gehaald, heel terecht. Het is aan ons nu om een nieuwe verklaring te zoeken, vanuit onze huidige kennis. In het besef dat niets, ook onze kennis niet, eeuwig en onveranderlijk is of moet zijn.Creationisme in de wereld van de Islam

In dit artikel vind je een goed overzicht van de problemen die de meeste moslims blijken te hebben met de theorie van de evolutie. Dat ligt enigszins anders bij moslims dan bij christenen. Het heeft ook te maken met de tegenstelling tussen de wereld van het Westen en die van de Islam: het verhaal van de bijbel speelt daar uiteraard een minder grote rol; voor veel moslims staat de theorie van de evolutie ook voor de dominantie van het Westen en zijn wetenschap in de huidige wereld.Richard Dawkins

Het nieuwste boek van Richard Dawkins is uit: “The greatest show on Earth”, de zoveelste poging om de creationisten uit hun hok te jagen. Het zal helaas vergeefse moeite zijn: religieuze overtuigingen zijn nu eenmaal sterker dan het verstandelijk redeneren. Sterker, want ze zorgen voor een absolute zekerheid, die blijkbaar heel veel mensen nodig hebben om aan hun bestaan een zin te geven. Evolutie is geen overtuiging, maar een feit (dat heeft zelfs de vorige paus toegegeven). Een feit waar we nog maar heel weinig over weten en waarvan zelfs vele gegevens weer in vraag kunnen worden gesteld als gevolg van nieuwe ontdekkingen. De ontdekking van de hobbit op Java is daarvan een treffend voorbeeld.Confrontatie

Darwin zag geen heil in de confrontatie van de wetenschap met het geloof: “Though I am a strong advocate for free thought on all subjects, yet it appears to me (whether rightly or wrongly) that direct arguments against Christianity & theism produce hardly any effect on the public; & freedom of thought is best promoted by the gradual illumination of men’s minds, which follows from the advance of science.”

De ‘nieuwe atheisten’ zoals Dawkins en co. in Amerika worden genoemd zouden volgens de auteurs van dit artikel beter over deze uitspraak even nadenken. Want hun aanval op het geloof heeft blijkbaar een omgekeerd effect.

Dat kan inderdaad zo zijn, toch zeker in de Verenigde Staten, waar bijna de helft van de mensen gelooft in de stelling van het creationisme dat God de wereld zoals hij er nu uitziet zowat 10.000 jaar geleden zou hebben geschapen. Of deze overtuiging iets met echt geloof te maken heeft laat ik in het midden.
Het geloof van de fundamentalistische christenen in Amerika en elders bestaat in alle geval uit een geheel van overtuigingen die botsen met de meest simpele wetenschappelijke bevindingen van deze moderne tijd. En ik heb alle begrip voor de ‘nieuwe atheisten’ die dergelijke onzin willen bestrijden.
Toen een tijd geleden een paar getuigen van Jehovah mij ervan wilden overtuigen dat de wereld zo’n zesduizend jaar geleden door God werd geschapen, heb ik ze beleefd aan de deur gezet: met zulke mensen valt niet te praten, dacht ik. Met de discussie in Amerika voor ogen, vraag ik me af of er een andere houding mogelijk is. Of toch, als we Darwin zelf mogen geloven: een geleidelijke verlichting van de geest van die mensen?? Hoe beginnen we daaraan?

Wie de positie van Darwin tegenover het geloof beter wil begrijpen, moet zich de moeite getroosten de biografie van Darwin te lezen, geschreven door Adrian Desmond en James Moore, verschenen in… 1991 maar vrij recentelijk vertaald en uitgegeven in het Nederlands bij Nieuw Amsterdam Uitgevers. Een verwittigd mens is er twee waard: dit boek telt maar liefst 960 pagina’s maar is boeiend van het begin tot het einde!Geloof en wetenschap: vervolg

De discussie, die tijdens de Verlichting in de 18e eeuw begon, gaat onverminderd verder. Hier vind je het standpunt van iemand die de kant kiest van het geloof en van daaruit kritiek uitoefent op hen, die de laatste tijd met groeiend succes in hun publicaties de godsdienst hebben bestreden.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.