Geloof of bijgeloof?

De Engelse auteur van dit artikel, Matthew Taylor, stelt de vraag of we geboren worden met de neiging te geloven. Hij gelooft van wel, maar tot mijn grote verbazing slaan al zijn voorbeelden op één of andere vorm van bijgeloof. Zijn voor die man geloof en bijgeloof misschien synoniem met elkaar? En is geloof dan een kwestie van individuele irrationaliteit, die de mens vooral als kind ondervindt en later al dan niet verder cultiveert? Ik denk dat de ‘rationalisten’ en ‘atheisten’ die hij hier viseert, niet erg bang moeten zijn van dergelijke nonsens.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.