Archive for the 'De Prehistorie' Category

Cultuur, geen genen

De laatste tienduizend jaar hebben niet de genen, maar de cultuur de mens verder ontwikkeld. Dat staat tenminste in dit artikel. Het zal wel zo zijn, al lijkt die tienduizend jaar me wel een beetje lukraak gekozen. Misschien omdat de auteur een Amerikaan is en de mens pas een goeie tienduizend jaar geleden in Amerika is terecht gekomen. De homo sapiens is echter al langer op deze aardkloot verschenen (sommigen denken zelfs al aan zo’n tweehonderdduizend jaar geleden. En veel wijst er op dat de mens van vandaag genetisch niet anders is dan die vroege homo sapiens.
Dieren passen zich aan (door genetische wijzigingen dan) of sterven uit wanneer ze worden geconfronteerd met klimatologische veranderingen in hun omgeving. De mens is er tot nog toe in geslaagd dank zij zijn ‘cultuur’ (een leerproces, van generatie tot generatie) te overleven ook in heel moeilijke omstandigheden. Vraag is echter of dit oneindig kan doorgaan. Veel mensen, ook wetenschappers, hebben daar hun ernstige twijfels over.Tautavel: de Europese ‘homo erectus’

Van een korte vakantie in het uiterste zuiden van Frankrijk heb ik gebruik gemaakt om Tautavel aan te doen. Gelegen in de Oostelijke Pyreneeën, ten Westen van Perpignan, te midden van de wijngaarden van de Rousillon, is Tautavel de vindplaats bij uitstek van de Europese homo erectus. Sinds minstens 450.000 jaar geleden hebben in een grot, die uitziet op een laagvlakte, deALGEMENE GESCHIEDENIS 2. De prehistorie (3)

Besluit

De mens op aarde heeft al een heleALGEMENE GESCHIEDENIS 2. De prehistorie (2)

Ondanks de talrijke vondsten van prehistorische resten die in vorige eeuw werden gedaan en ondanks de inspanningen van ontelbare paleoanthropologen, blijft veel onzeker over de geschiedenis van deALGEMENE GESCHIEDENIS 2. De prehistorie (1)


{Voor een meer uitgewerkte beschrijving van de prehistorie verwijs ik uiteraard naar de categorie “Prehistorie” zoals te vinden op deze weblog!}

In de 18e eeuw berekende een Ierse bisschop Ussher vanuit de bijbel de datum voor de schepping: die gebeurde in het jaar 4004 v.C. Een andere bisschop ging nog verder: de aarde werd geschapen op 23 oktober, om 9u.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.