Archive for the 'II. De ‘ontdekking’ door Columbus' Category

Geschiedenis van Amerika II-10

Over Hernando de Soto en zijn tocht door een stuk van Noord-Amerika (tot aan de Mississippi), hebben we het al vroeger gehad. De monding van deze rivier was reeds in 1519 door een andere Spanjaard, Alvarez de PiGeschiedenis van Amerika II-9-7

Maar nog meer dan het staal was het paard oorzaak van het succes van Pizarro. De IncaGeschiedenis van Amerika II-9-6

 • De ontmoeting tussen Atawallpa, de toekomstige keizer, vergezeld van vijf- of zesduizend soldaten, die slechts decoratieve, niet voor de strijd bedoelde wapens droegen, en Pizarro met zijn 168 Spanjaarden heeft de geschiedenis van Latijns Amerika definitief bepaald. De slachting van de duizenden inheemsen door de Spanjaarden in harnas, op paarden gezeten, voorzien van stalen wapens en onder luid kanonnengebulder, is legendarisch. Het was een eerste verwoestende klap uitgedeeld aan het grootste rijk ter wereld. Atawallpa, die doorhad hoezeer de Spanjaarden op het goud en zilver van de Inca • Geschiedenis van Amerika II-9-5

  Hoe is Pizarro erin geslaagd dat immense rijk te veroveren, met slechts 168 manschappen en 62 paarden? Na het verhaal van Hernán Cortés in Mexico, een nieuw raadsel voor de historici van Amerika.
  Verschillende elementen spelen mee in een mogelijke verklaring.

 • Interne ontwikkelingen binnen de Inca-heerschappij. Volgens de Spaanse bronnen zou Pachakuti in 1471 vredig zijn ontslapen. Zijn zoon Thupa Inca nam de keizerlijke kroon over. Hij vertoonde zich, zoals een Inca blijkbaar paste, gezeten in een vergulde draagstoel en met de nodige pracht en praal. Hij stelde ook het gebruik in dat de Inca trouwde met zijn zus (cfr. de farao


 • Geschiedenis van Amerika II-9-3

  De communicatie tussen de verschillende samenlevingsgroepen in dat gebied gebeurde vooral tussen oost en west, doordat de richting van de bergketens van de Andes de communicatie tussen noord en zuid bemoeilijkte. Vandaar dat de streek lang een wirwar was van kleine en middelgrote samenlevingen, die alleen contact hadden met hun naaste buren.
  Drie keer lijkt een samenleving er echter in geslaagd te zijn de Peruaanse Andes te domineren en een grotere staat te vormen. De eerste waren de Chavin, die van ongeveer 700 voor Chr. tot rond het jaar 0 het centrale kustgebied van Peru en het aangrenzende gebergte overheersten. Daarna volgde een tijd waarin twee grootmachten de dienst uitmaakten: het rijk Wari, dat de kuststreek domineerde en Tiwanaku, dat rond het Titicacameer lag. Op het einde van het eerste millennium gingen beide rijken ten onder en viel het Andesgebied uiteen in een aantal kleine socio-politieke eenheden. Na een drietal eeuwen kwamen dan de Inca  Geschiedenis van Amerika II-9-2

  Terugblik: de Inca  Geschiedenis van Amerika II-9-1

  Francisco Pizarro, onwettig kind en analfabeet, vertrok in 1509 naar de nieuwe wereld, en nam deel aan de expeditie van Vasco Nu  Geschiedenis van Amerika II-8-4

  Kaan, het Koninkrijk van de Slang genoemd, blijkt veruit de belangrijkste stad van het Maya-rijk te zijn geweest: hij besloeg ooit meer van 6000 hectare en werd bewoond door 50.000 mensen. Hij was gebouwd op een heuvelrug en bevatte meer dan zesduizend bouwwerken: huizen, tempels, paleizen, voorraadschuren en een verdedigingsmuur van 5,5 meter hoog. De stad was één van de vele, waaruit het rijk bestond. Het was een soort stedenconfederatie zoals in de klassieke tijd in Griekenland of in de Renaissance in het Noorden van Italië. Er bloeide daar een verfijnde en algemeen gedeeld cultuur te midden van eeuwige verdeeldheid en strijd. Zoals in het klassieke Griekenland de rivaliteit tussen Athene en Sparta het leidmotiv was, zo was het bij de Maya  Geschiedenis van Amerika II-8-3

  De Mayacultuur: daar weten we iets meer van, dank zij de vele steden die sinds een paar eeuwen gevonden en bestudeerd zijn. Voor Pedro de Alvarado, de  Geschiedenis van Amerika II-8-2

  De naam  Geschiedenis van Amerika II-8-1

  Terugblik: De Mesoamerikaanse beschaving

  Dat Mesoamerika, dwz het zuiden van Mexico, het schiereiland Yucatán en Guatemala, het toneel waren geweest van een aantal grote beschavingen, zal Pedro de Alvarado wellicht nooit hebben geweten. Dat hebben wetenschappers pas in de laatste twee eeuwen beseft.
  Uiteraard kende men de inheemsen van Guatemala en Yucatan als de nazaten van de Maya  Geschiedenis van Amerika II-7

  Toen Pedro de Alvarado met zijn Spaanse avonturiers vanuit Mexico naar het zuiden trokken en het grondgebied van het huidige Guatemala
  You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.