Eénheid of verscheidenheid

Streven alle godsdiensten in deze wereld, als het er op aankomt, inderdaad hetzelfde na? Stephen Prothero, een professor religie aan de universiteit van Boston, heeft daar serieuze twijfels over. Hij stelt dat alle godsdiensten van hetzelfde punt vertrekken, nl. vanuit de ervaring dat er iets mis is met ons, mensen, in deze wereld.
Maar de verschillende godsdiensten komen met heel verschillende ‘oplossingen’ aandraven. Wij, christenen of mensen uit een christelijke cultuur, zijn doordrongen van de idee dat we zondig zijn en door Christus van onze zonden worden bevrijd. Maar in vele andere godsdiensten is er van zonde geen sprake, zoals er ook geen sprake is van een god of goden…

Als wij ervan uitgaan dat alle godsdiensten ongeveer hetzelfde nastreven, maken we volgens de professor de wereld een groot stuk onveiliger, en hij haalt het bewijs aan van de Amerikanen, die in Irak binnenvielen en het zogezegd democratischer wilden maken, maar niet eens het onderscheid kennen tussen islam en christendom, tussen sjiieten en soennieten…
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.