Wetenschap en Religie

Voor wijlen Stephen Jay Gould was het vrij simpel: wetenschap houdt zich bezig met de fysieke werkelijkheid, religie (of als je wil godsdienst) met de moraal. Die twee domeinen overlappen elkaar niet, en dus kan wetenschap en religie perfect samengaan.
Voor heel wat mensen is dit nonsense. En inderdaad: heel wat wetenschappers hebben in het verleden uitspraken gedaan over dingen waar de religie zich mee bezig houdt en anderzijds hebben veel religies in het verleden en ook nu nog uitspraken gedaan over dingen waar de wetenschap eigenlijk mee bezig is. Dus wel degelijk overlappingen en dus discussie en strijd. Zeker wanneer neurologen bv. uitspraken doen over de hersenen en hun functie, en onvermijdelijk terecht komen bij kwesties van moraal; en wanneer religies allerhande uitspraken doen over de aarde, haar verleden en haar toekomst.
Je kan natuurlijk met de filosoof Roger Scruton zeggen dat “onvervalste wetenschap en echte geloof niet in conflict kunnen zijn”, maar dan moet je me wel definiëren wat beide termen betekenen en hoe die functioneren. Daar gaat het juist om. Misschien kan dit artikel je op weg helpen!
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.