Atheïsme

Er leven vandaag de dag ongetwijfeld veel mensen, die zich praktisch atheïst noemen, op de eerste plaats hier in Europa. Dat is een beetje anders in de VS, waar het tot de bon ton behoort lid te zijn van één of andere kerk, al sluit dit niet uit dat ook veel van die mensen praktisch atheïst of op zijn minst agnost zijn.
Vandaar dat mensen, die bewust en geargumenteerd het bestaan van een godheid verwerpen, zoals de bekende Richard Dawkins en Daniel Dennett, in de VS waar ze publiceren op veel tegenstand stuiten. Hier bij ons roepen hun geschriften blijkbaar minder weerstand op: het atheïsme is salonfähig geworden…
In de achttiende eeuw was het atheïsme een bewuste keuze van heel wat Europese denkers, die zich verlicht noemden en het bestaan van een godheid loochenden, ook al konden ze dikwijls er niet openlijk voor uitkomen. Daar kan je hier meer over te weten komen.
Misschien wordt het tijd dat we de discussie ook bij ons weer aanpakken. Voor mijn part is Léonard bv. niet zozeer de tegenstander omdat hij er verderfelijke ideeën op nahoudt over homo’s, of oudere priesters-pedofielen, maar vooral omdat hij over de betekenis en waarden van het leven opvattingen verdedigt die ik niet meer kan plaatsen. En dat hij dus van oordeel is dat hij over de menselijke moraal uitspraken kan doen die in mijn ogen althans kant noch wal raken.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.