Een nieuwe religie

Friedrich Nietzsche heeft het lang geleden al gezegd: ook nadat we de religie eventueel overboord hebben gegooid, blijven we zitten met schuldgevoel en verontwaardiging als uitingen van een door het christendom doordesemde cultuur. We richten die agressieve gevoelens meestal niet direct op de buitenwereld, maar naar binnen, op onszelf. En de bekommernis om het milieu heeft de plaats ingenomen van meer religieuze overwegingen.
De auteur van dit artikel zegt niet dat het milieu en de zorg ervoor onbelangrijk zijn, integendeel, maar hij wijst er op dat het bewustzijn van onze geneigdheid tot schuld en verontwaardiging ons er moet voor hoeden fanatiek of obsessief te worden ook in deze nobele zaak. Dat zal ongetwijfeld bijdragen tot onze geestelijke gezondheid en tot betere relaties met elkaar.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

One Response to “Een nieuwe religie”

  1. Marcel Van Lysebetten Says:

    Nog niet zolang geleden stond er in DeStandaard een pittig artikel van Gerard Bodifé.
    Hij heeft het met name over de hype rond de opwarming van de aarde, zonder enige afbreuk te doen aan de dringende noodzaak om het milieu de “zorg te geven die het nodig heeft”.
    Het is een artikel van eigen bodem dat meer dan lezenswaard is.
    Vind ik althans.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.