Klimaatscepticisme

Heel wat van mijn vrienden hebben hun twijfels bij de ernst van de klimaatsituatie en vooral bij de oorzaak ervan (de uitstoot van CO-2 door de menselijke activiteit). Daarbij beroepen ze zich ook wel eens op de discussie in wetenschappelijke kringen tussen de wetenschappers die achter de officiële theorie van de opwarming van de aarde door menselijke activiteit staan en zij die sceptisch of zelfs uitgesproken vijandig staan tegenover deze opvatting.
Het overzicht van Noorderblog (VPRO-Nederland) kan misschien sommigen helpen om zich wat dieper en vollediger te informeren over de kwestie. Dat zal het niveau van de discussie ongetwijfeld ten goede komen.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.