Positief geweld

Een heilige oorlog, het lijkt in tegenspraak te zijn met de grondregels van het christendom. Toch is de middeleeuwse kerk erin geslaagd de christenen wijs te maken dat God soms wil dat er oorlog wordt gevoerd en geweld gebruikt: de kruistochten zijn het bekendste voorbeeld ervan. Maar ook nu nog zijn er “christenen”, die geweld en oorlog goed praten en daarbij verwijzen naar de kruistochten. Generaal Eisenhower gaf zijn boek over de laatste wereldoorlog de titel mee: “Kruistocht in Europa”. En president Bush nam bij zijn besluit Irak aan te vallen ook het woord “kruistocht” in de mond. De reactie van de Moslims was – terecht – uiterst negatief. Inderdaad, wie even de kruistochten van naderbij bekijkt, zal niet gauw meer spreken van ‘positief geweld’ Tenzij hij ervan uitgaat dat oorlog en geweld kunnen gerechtvaardigd worden door het goede doel en blind blijft voor de gevolgen ervan.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.