Geloof en wetenschap

Het domein bij uitstek waar vandaag geloof en wetenschap elkaar raken en elkaar heel moeilijk vinden, is het stamcellenonderzoek. De heikele kwestie daarbij is de opvatting van veel mensen in verschillende godsdiensten (niet enkel katholieken of protestanten, maar ook, als dat een godsdienst mag genoemd worden, boeddhisten) dat het menselijk leven begint bij de conceptie, en dat in het stamcellenonderzoek veel bevruchte eicellen worden vernietigd. Anderzijds betogen de voorstanders van dat onderzoek dat het bedoeld is om mensen te helpen en uit hun lijden te verlossen. Een goede stand van zaken vind je in dit artikel.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.