Is de aarde klaar voor de komende klimaatverandering?

Die vraag stellen is ze ook een beetje beantwoorden: nee, natuurlijk niet. De meeste politici en bedrijfsleiders zijn geneigd om ze als te alarmerend opzij te schuiven. Zo’n vaart zal het wel niet lopen. De schrijver van het artikel, prof aan de Colombia Universiteit en lid van een aantal nationale gremia, Peter deMenocal, is er blijkbaar niet zo zeker van. En hij betreurt, samen met ons, het gebrek aan leiderschap van de V.S. in die kwestie.
Een artikel, dat onze nieuwe minister van milieu, Kris Peeters, verstandig groen als hij is, ook best eens zou lezen. Als hij er tenminste de tijd voor heeft.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.