Actua: de “homo floresiensis”

Links de 'homo floresiensis': een nieuwe soort??
Vorig jaar werden in Flores, Indonesië, fossielresten gevonden van een prehistorische vrouw, amper 1 meter groot, ruim 18.000 jaar oud. De vondst zou volgens sommigen de hele tot nog toe gekende stamboom van de mens overhoop gooien. Behoorden de ‘hobbits’ zoals ze weldra genoemd werden, naar het boek van Tolkien, tot de homo erectus of de homo sapiens? Of vormden ze een heel aparte soort ‘mensen’? Het laatste woord is nog niet gezegd, getuige het artikel dat veel vraagtekens stelt achter de beweringen van het Australische team dat de vondst publiek maakte.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.