Journalist zijn in Irak

Het is al lang geweten dat er met de berichtgeving over wat er in Irak gebeurt iets schort. De kampioenen van de vrijheid (Bush en co.) doen er alles aan om de vrijheid van de journalisten in dat land aan banden te leggen. Uiteraard zij niet alleen. Ook de gewapende opstand ziet vrije journalistiek niet zitten. Wie dus in Irak aan verslaggeving doet, doet dit het vaakst vanuit zijn hotel, veilig achter beschermende muren en wachtposten. Het is goed dat voor ogen te houden, wanneer men berichten ziet of hoort over het resultaat van de verkiezingen.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.